Abelia

Innhold

De glade 20-årene?

Øystein Eriksen Søreide

God utnyttelse av data blir viktig det neste tiåret. Som en av verdens mest digitale nasjoner har vi mange og svært gode datasett

Kommentaren er tidligere publisert av Finansavisen.

Nå skriver vi 2020, og et nytt tiår ligger åpent foran oss. Det er vanskelig å si hva det vil bringe, men det gis ikke premie for å gjette at teknologi og kunnskap vil være avgjørende for utviklingen.  Slik det også var for femti år siden, da det norske oljeeventyret startet med funnet av Ekofisk.

Oljen har siden dannet grunnlaget for vår vekst og velstand, men i skiftet fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi trenger Norge vekst i nye næringer.

Teknologiutviklingen går stadig raskere, og digitaliseringen visker ut landegrenser. Det er derfor bekymringsfullt at Norge faller på IMDs årlige rangering av digital konkurransekraft. Både NHOs kompetansebarometer og Abelias Omstillingsbarometer avdekker dessuten at vi mangler nødvendig teknologikompetanse.

Samtidig er Norge i verdenstoppen på befolkningens bruk av teknologi, breddeutdanning og generelle ferdigheter i befolkningen. Vi er også på god vei oppover når det gjelder digitalisering av offentlige tjenester.

Dette gir oss et reelt konkurransefortrinn – data.

Dataøkonomien er på fremmarsj verden over. IDC har anslått at det innen 2025 vil være 175 zettabyte data, mot 33 zettabyte i 2018. En zettabyte tilsvarer tusen milliarder gigabyte.

Data er selve grunnmuren i utvikling og bruk av muliggjørende teknologier som kunstig intelligens, og tilgangen til data er en forutsetning for å kunne fostre digitale økosystemer for fremtiden.

God utnyttelse av data blir viktig det neste tiåret – og som en av verdens mest digitale nasjoner har vi mange og svært gode datasett.

For å utnytte dette fortrinnet, må vi adressere de hindringene som står i veien for vår evne til å slippe løs hele potensialet i data. Det krever innsats fra både næringsliv og myndigheter som kan sammenliknes med de investeringene som gjorde Norge til en oljenasjon. Flere har tatt til orde for at vi må la oss inspirere av de 10 oljebud, og gjennom det sikre en storstilt satsing innen infrastruktur, forskning og kompetanse, offentlig-privat samarbeid, lov- og regelverk og skattepolitikk for å nevne noen.

Om vi spiller kortene våre riktig, kan vi få en teknologispredning lik den man så i de glade 1920-årende da man så gjennombrudd for massemedia, penicillin og elektrifisering for å nevne noe.

Når vi nå stokker kortene for 2020-årene, er god tilgang på data og klok forvaltning av dem to trumfkort. I potten ligger posisjonen som en datanasjon.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: