Abelia

Innhold

Vi trenger tiltak rettet mot ideell sektor

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Onsdag 18. mars ble det annonsert en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. Abelia mener at dette er et godt tiltak, men at det er et behov for mer direkte rettede tiltak som vil bidra til ideell sektor.

- Innovasjonskraften i ideell sektor kan bidra til å lede Norge videre ut av denne krisen og ivareta flere sårbare grupper. Dette er grupper som vil være utsatt i lang tid etter krisen. Sektoren har allerede omstilt og rustet opp for å bistå med støtte. Nå må vi sikre at denne sektoren består i ettertiden også, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

Abelia har derfor sendt følgende forslag på tiltak for å stimulere ideell sektor på kort sikt til kulturminister Abid Raja: 

Innovasjon i frivillig og ideell sektor:  

  • Kompensasjonsordningen treffer dårlig vår medlemsmasse. Den må også sørge for at de delene av ideell sektor som ikke lever av billettinntekter/tap etter bortfall av arrangementsinntekter blir kompensert.  

  • Sikre nye tilskudd til stiftelser og legater som forvalter utlysninger av prosjekter for frivillig- og ideell sektor som spesielt er rettet inn mot å løse denne krisen.  

  • All støtte som legger til rette for nye prosjekter og nye tanker om hvordan vi skal løse utfordringene vi nå står overfor kan bli avgjørende. Myndighetene trenger ikke å etablere nye strukturer for å nå frem med pengene til de som trenger det. Stiftelser og legater står klare med infrastruktur og kompetanse til å forvalte midlene. Hele frivillig- og ideell sektor er rigget for å nettopp tenke nyvinninger, og treffe flest mulig med minst mulig ressurser. 

  • Kompensasjonsordningen bør ikke ha begrensninger på om arrangementer er åpne for offentligheten eller ikke. 

Offentlige finansierte prosjekter: 

  • Det offentlige må utnytte sin posisjon som prosjekteier til å vri aktuelle prosjekter som nå ikke blir gjennomført, til nye digitale løsninger og møteplasser for utsatte grupper 

Momskompensasjon 

  • Gi frivillige organisasjoner fullstendig fritak for moms, til erstatning for dagens system med delvis dekning av momsutgifter. Dette vil gi bedre likviditet – og gjøre de bedre rustet for å komme styrket ut av denne krisen.  

Langsiktige tiltak: 

Flere at våre medlemmer har en lav andel eller ingen statsstøtte og er avhengige av private givere og salg for å kunne opprettholde sin aktivitet. Med dagens krevende situasjon blir de inntektsgivende aktivitetene skadelidendemange privatpersoner kan avslutte sine faste bidrag grunnet frykt for en dårligere økonomisk situasjon og bortfallet av disse inntektene blir ikke kompensert. For å unngå at organisasjoner, med sentrale samfunnsoppdrag, blir varig svekket, må de sikres kompensasjon slik at de kan fortsette sitt viktige arbeid. 

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: