Abelia

Innhold

Regjeringen varsler grønn omstillingspakke

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Næringsminister Iselin Nybø

Regjeringen varsler at de i slutten av mai vil legge frem en tiltakspakke for grønn omstilling, som skal bidra til at tempoet holdes oppe i klimapolitikken. Pakken består av blant annet mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, styrking av Enova, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

- Vi er svært fornøyd med regjeringens signaler om ekstraordinær grunnbevilgning til forskningsinstituttene.  Abelia har vært tydelige på dette er nødvendig for å fremme vekst og nødvendig omstilling i næringslivet, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Dette er noen av elementene som kommer i pakken:

* Økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, blant annet for å veie opp for kutt i oppdrag fra privat næringsliv til forskningsinstituttene.

* En styrket satsing på grønn skipsfart. Denne satsingen skal også sikre nye oppdrag til den hardt rammede verftsindustrien langs kysten.

* En vesentlig styrking av det statlige omstillingsfondet Enova

Næringsminister Iselin Nybø understreket behovet for høyteknologiske kompetansemiljøer da hun annonserte den kommende pakken.

– Vi kommer til å legge fram en grønn omstillingspakke som skal bidra til at tempoet i det grønne skiftet holdes oppe. Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser.  Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, men også bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Dette bidrar til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: