Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Ny låne- og garantiordning vedtatt

Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån

Nyhet, Politisk sak

Publisert

Øystein Eriksen Søreide

Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia

I dag kom det varslede forslaget fra regjeringen om nye lånetiltak for bedrifter, med en samlet ramme på 100 milliarder. Samtidig informerer regjeringen om at det arbeides med flere nye tiltak spesifikt rettet mot oppstart- og tidligfaseselskaper.

Som varslet sist søndag fremla regjeringen i dag to prosisjoner for Stortinget. Forslagene inkluderer en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Det foreslås i første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår også å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Hensikten er å gi økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger. Fondet får  en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter.

Her kan du lese mer om forslagene:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-20.-mars-2020/id2694345/

- Tiltakene som ble fremlagt i dag vil få positiv effekt for mange av våre medlemsbedrifter. Samtidig er Abelia svært opptatt av at gründere og startupselskaper må få hjelp til å overleve krisen. Jeg er derfor glad for å at regjeringen har lyttet til Abelias innspill, og anerkjenner at det trengs egne tiltak for å løse de spesielle utfordringene gründere og oppstartsselskaper har på finansieringssiden, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Som eksempel påpeker han at oppstartsselskaper kan falle utenfor garanti- og låneordninger siden de mangler verdier som det kan tas pant i.

- Dette er en alvorlig siutasjon for mange oppstart- og vekstselskaper. Abelia vil derfor jobbe tett med regjeringen og Stortinget de kommende dagene for å gi ytterligere innspill på hva våre kunnskaps- og teknologbedrifter trenger, sier Søreide. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: