Abelia

Innhold

Dette må du tenke på før du gjenåpner kontoret

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#005

Flere av Abelias medlemsbedrifter ønsker en forsiktig tilbakeføring til kontorarbeidsplassen. Vi har i samarbeid med NHO laget en veileder som retter seg mot bedrifter som vurderer en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene. Her finner du smitteverntiltak bedriften må gjøre i forkant og kontinuerlig så lenge koronaepidemien varer. Veilederen gir også råd om individuelle forebyggende tiltak.

Helsemyndighetenes anbefalinger

  • Helsemyndighetene anbefaler fortsatt at flest mulig fortsetter å jobbe på hjemmekontor. 
  • Hensikten med myndighetenes tiltak er å redusere smittefare ved at færrest mulig mennesker reiser kollektivt samtidig, og at det er mindre belastning på det offentlige rom.  

Abelia og NHO ber bedrifter følge myndighetenes anbefalinger, men har forståelse for at det for noen kan være nødvendig å vurdere å ta i bruk kontorarbeidsplasser igjen. Årsaker kan være der ansatte av ulike grunner vil kunne løse sine oppgaver bedre på kontoret enn hjemme, der det er behov for tilgang til kritiske systemer som krever oppmøte på kontoret, der enkelte har eldre utstyr eller dårlig nettverk hjemme eller andre driftshensyn. 

Veilederens anbefalinger

- Det viktigste å tenke på når man gjenåpner kontoret er å følge alle smittevernstiltak som bedriftene iverksetter og at man ikke tenker at det “nå er snart over. Å vaske hender ofte er det aller viktigste tiltaket, sier fagsjef arbeidsmiljø og HMS i Abelia, Gro Lundberg. 

Veilederen påpeker at det er arbeidsgivers ansvar å sikre at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Anbefalte tiltak er blant annet å starte med en gradvis opptrapping av oppmøte på arbeidsplassen, eventuelt en form for rullering av de ansatte.  

En annen viktig anbefaling er å se på alternative måter å reise på, og å tilrettelegge for parkering og sykkelparkering. Man bør også se på muligheter for å dele opp arbeidsdagen, slik at man unngår en belastning på kollektivtrafikken, fortsetter Lundberg.   

I tillegg til å intensivere renholdet, er det viktig å planlegge slik at 2-meters regelen blir opprettholdt hele arbeidsdagen og free seating” frarådes. Installasjon av enkle, fysiske skiller bør vurderes.  

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: