Abelia

Innhold

- Regjeringen bør drive hjelp til selvhjelp

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Regjeringen la søndag kveld frem en krisepakke på 100 milliarder kroner og utsatt betaling av arbeidsgiveravgiften. I det ligger to nye lånetiltak som skal bidra til å bedre likviditetssituasjonen i det norske næringslivet. Statsminister Erna Solberg var også tydelig på at dette ikke var slutten på tiltakene.

Det vil nå bli opprettet to låne- og garantiordninger, en rettet mot små og mellomstore bedrifter, og en mot de største bedriftene.  Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus. Det foreslås i første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen har signalisert at de vil legge på mer dersom det blir behov for det. 

Den andre ordningen er tilsiktet de største bedriftene i landet. Siden disse selskapene låner i særlig grad igjennom obligasjonsmarkedet blir derfor Statens obligasjonsfond foreslått gjenopprettet.  Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som er statens kapitalforvalter av Statens pensjonsfond Norge. 

- Må ha utallige tanker i hodet samtidig 

Abelia anerkjenner at regjeringen er i en krevende situasjon. De må mestre kunststykket å ha utallige tanker i hodet samtidig, sier Abeliasjef Øystein E. Søreide. 

Regjeringen skal treffe tiltak som treffer bedrifter fra nord til sør i Norge. Tiltakene skal hjelpe små, mellomstore og store selskaper som gjerne møter ulike utfordringer. Derfor er jeg opptatt av at vi gir dem innspill som bidrar til å sikre norsk omstillingsevne og innovasjonstakt også i krevende tider, sier Søreide 

Abelia er i løpende kontakt med både medlemmer og beslutningstagerne for å drøfte og sikre gode vilkår for alle. Søndag formiddag sendte Søreide et brev til stortinget og regjeringen. Brevet inneholder tiltak Abelia mener er viktig for at organisasjonens medlemmer fortsatt skal kunne bidra til å løse utfordringer både på lang og kort sikt.  

Abelia-medlemmer er bedrifter som sikrer samfunnskritisk infrastruktur, slik som Telenor og TeliaDet er også bedrifter som bidrar til å håndtere situasjonen vi står i best mulig, som våre medlemmer innen helseteknologi og edtech. Ikke minst er mange Abelia-medlemmer oppstartsbedrifter med løsningene vi skal leve av i fremtiden, sier Søreide. 

Slik jeg ser det driver staten selvhjelp når den hjelper våre medlemmer håndtere koronakrisen. Det bør den gjøre mer av, slår Søreide fast. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: