Abelia

Innhold

- Vil løfte fagskolen

Nyhet, Utdanning

Publisert

Fra Campus Christiania

- Abelia er meget godt fornøyd med at Stortinget har vedtatt en reell fagskolereform som kan utløse fagskolens potensial, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

- Stortinget vedtok i dag en fagskolereform som vil endre det norske utdanningssystemet i årene fremover. Fagskolene får status som høyere yrkesfaglig utdanning og annerkjennelse gjennom at fagskolestudier vil kvalifisere for studiepoeng, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

I stortingsmeldingen "Fagfolk for fremtiden - Fagskoleutdanning" (Meld. St. 9 - 2016-2017), legges det opp til en økt satsing og opptrapping av fagskoletilbudene. Sentralt står en felles finansieringsordning, utviklingsmidler som skal bidra til faglig og pedagogisk kvalitetsutvikling, forsterket samarbeid med arbeids- og næringslivet og fleksible overganger mellom fagskoler og universiteter og høyskoler.

En fagskole for omstilling

- Dette gjør fagskolene til en viktig bidragsyter for å løse store samfunnsoppgaver knyttet til omstilling i arbeids- og næringslivet. Det inkluderer de store utfordringene knyttet til helse, oppvekst og velferd, sier Haugli.

Studentene er positive til den nye fagskolereformen.

Fagsjef for utdanningspolitikk i Abelia og styreleder i Forum for fagskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen, mener innføring av studiepoeng for fagskoleutdanningen er et viktig bidrag til å løfte og synliggjøre fagskoleutdanning som en attraktiv og likeverdig utdanning på linje med høyskole- og universitetsutdanning.

- Dette kombineres også med et lovpålagt krav for høyskoler og universiteter til å vurdere fagskoleutdanninger for innpasning i deres studier. Det skaper et godt grunnlag for fagskolesektoren til å gå i en konstruktiv dialog med høyskoler og universiteter for å sikre studentenes interesser, sier Beyer-Arnesen.

Han tror stortingsmeldingen vil være et viktig bidrag til yrkesfagløftet.

- Ungdom vil nå se en attraktiv utdanningsvei fra yrkesfag, via høyere yrkesfaglig utdanning til annen høyere utdanning. Muligheten for at fagskoleutdanning i særskilte tilfeller kan utvides til tre år vil også kunne gjøre høyere yrkesfaglig utdanning enda mer attraktivt for enkelte, sier Beyer-Arnesen.

- Det siste er spesielt viktig for samarbeidet med arbeids- og næringslivet for å sikre oppdatert utdanning som dekker gjeldende og kommende kompetansebehov.

Vitnemål og studentsamskipnad

- Vi vet også at studentene vil være meget godt fornøyd med at fagskolestudentene nå vil få en rett til å delta i studentsamskipnadene, og bli inkludert i vitnemålportalen på linje med høyskole- og universitetsstudenter.

- Framover gjenstår det et omfattende arbeid med å sette fagskolereformen ut i livet. Det forutsetter at politikerne er villig til å gjøre de nødvendige bevilgninger som skal sikre nødvendig ressurser og utviklingsmidler til kvalitetsutvikling, en bærekraftig finansiering som bygger på reelle og dokumenterte kostnader for all fagskoleutdanning og en opptrappingsplan som sikrer en større økning av antall studieplasser.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: