Læringslivet

Bilde av barn med forstørrelsesglass.

Livslang læring vil si at du aldri blir ferdig utlært, selv når du er ferdig med utdanningen din.

Ny teknologi endrer forutsetningene for verdiskaping og fordeling. Både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet som helhet må dette møtes med investeringer i kompetanse. Vi må ha verdens beste skole, globalt ledende utdannings- og forskningsmiljøer og incentiver for etter- og videreutdanning.

Det er allerede for få teknologer i Norge, og gapet mellom tilbud og etterspørsel på IKT-kompetanse øker. Løsningen er flere studieplasser for teknologifag og en satsing på digitale ferdigheter i hele utdanningsløpet.

Tiltak:

  • Koding må bli obligatorisk i skolen, og innføres fortløpende fra førsteklasse.
  • 5000 nye studieplasser innen teknologi, realfag og IKT.
  • Økte bevilgninger til IKT-forskning og doktorgrader innen IKT.
  • Sørge for en Kvalitetsreform som inkluderer et høyt faglig nivå, studentaktive læringsmetoder med tilhørende oppfølging, og et aktivt samarbeid med arbeids- og næringsliv som sikrer relevans i utdanningsprogrammene.
  • Styrke skapende (kreative) og praktiske fag (praktisk-estetiske fag) i utdanningen.
  • Kapitaltilskudd inkluderes i finansieringsgrunnlaget slik at friskolene får dekket husleiekostnadene. Friskoler gis rett til momsfradrag på husleiekostnader på lik linje med offentlige skoler.
  • Bærekraftig finansiering av fagskoleutdanning basert på et dokumentert kostnadsgrunnlag som sikrer alle fagskolestudenter lik rett til utdanning.
  • Etablere en finansieringsordning som stimulerer til kvalitet i barnehagen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: