Abelia

Innhold

Viktig med tidlig innsats i barnehagen

Nyhet, Utdanning

Publisert

Robert Ullmann, portrett

- Tidlig innsats i barnehagen er som å putte penger i banken og få mer tilbake – som renters rente, sier daglig leder Robert Ullmann i Kanvas. 17. november arrangerer Abelia frokostmøte om tidlig innsats.

- Jo mer du kan i tidlig alder, jo mer har du å bygge videre på. Dette er det stor enighet om. Nå er tiden inne for å gå fra ord til handling. Vi må fylle begrepet «tidlig innsats» med innhold, og sørge for å bidra til at små barn får store muligheter til å lykkes i livet, sier Ullmann.

De siste månedene har det vært en debatt om eierskap og organisasjonsform for barnehager. Dette er ikke minst blitt aktuelt fordi byrådet i Oslo kommune ikke ønsker å gi kommersielle aktører mulighet til å starte nye barnehager, men forbeholde denne retten til kommunale og ideelle aktører.

Barnehagene som er organisert i Abelia mener debatten om eierskap er et sidespor, og at det viktigste er å konsentrere seg om å tilby og utvikle barnehager av best mulig kvalitet.

En viktig del av barnehagens oppdrag er å tilpasse det allmennpedagogiske barnehagetilbudet til de ulike barns behov og forutsetninger, også når noen av barna har behov for ekstra støtte i korte eller lange perioder.

- For meg handler det om å se barna som har behov for noe mer så tidlig som mulig. Det kan være barn som av ulike grunner har behov for tilrettelagte aktiviteter i henhold til sin språkutvikling eller sosiale kompetanse. Vi skal også gi de utsatte barna, som dessverre vokser opp i omgivelser som ikke helt strekker til, det de har krav på, sier Ullmann.

I stor grad handler tidlig innsats om å gi et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud til alle barn. Barnehagen er noe de fleste barn møter i ung alder, og dermed vil et tilbud av god kvalitet ofte forstås som tidlig innsats i seg selv.

- Tidlig innsats dreier seg om å være tett på det enkelte barn, se og møte barnet der hvor det er i sin utvikling og bygge videre på de ressursene det enkelte barn har, sier virksomhetsleder Annette Gilbrant hos Frelsesarmeens barnehager.

- På den måten støtter man barnets utvikling, samtidig som man tidlig ser hvilke barn som trenger ekstra tiltak og ressurser for å bli den beste versjonen av seg selv, sier hun.

På Abelias frokostmøte om tidlig innsats i barnehagen 17. november vil du møte representanter fra blant annet Espira, Kanvas og Frelsesarmeen.

- Barnehagen kan virke beskyttende for barn som har et vanskelig utgangspunkt. Samtidig vil tidlig innsats innebære at barnehagen setter inn tiltakene på et tidlig tidspunkt når det er behov for det, sier rådgiver Ingrid Somdal-Åmodt Vinje i Abelia.

- Forskning viser at barnehagen er av stor betydning for barns muligheter for å lykkes senere i livet. For barn med et dårlig utgangspunkt er barnehagen spesielt viktig for det videre skoleløpet. «Tidlig innsats» er et utrykk som brukes om både rett hjelp til rett tid, når vansker oppstår, og mer generelt om forebyggende tiltak på forskjellige arenaer. Men hva legger vi i begrepet? Og hvorfor er det viktig med tidlig innsats allerede i barnehagen? Det ønsker vi å belyse på frokostmøtet vårt, sier hun.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: