Abelia

Innhold

Mye prat om eierskap, lite om kvalitet

Nyhet, Utdanning

Publisert

Styrer Tone Melby ved Espira Grefsen stasjon barnehage, stortingsrepresentant Guri Melby (V) og leder for utdanning og forskning i Abelia, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje.

Styrer Tone Mila ved Espira Grefsen stasjon barnehage, stortingsrepresentant Guri Melby (V) og leder for utdanning og forskning i Abelia, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje.

– Det er tydelig at private barnehageaktører har gått foran i sitt kvalitetsarbeid, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V).

Nylig besøkte hun den private barnehagen Espira Grefsen stasjon som et ledd i en barnehageturné over hele landet.

– I høst har jeg besøkt mange barnehager, både private og offentlige. For meg er det ganske tydelig at mange av de private aktørene har gått foran i sitt kvalitetsarbeid både i å utvikle spennende konsepter, profilbarnehager, støtte og ta vare på de ansatte og drive med kvalitetssikring, sier Melby.

Av dagens 280.000 barnehagebarn går om lag halvparten i en barnehage som er eid av andre enn kommunen. Melby mener derfor at barnehagedebatten burde dreie seg mer om kvalitet enn eierskap.

Mangfold

– Partiene på venstresida frykter for mangfoldet i sektoren når noen kjeder vokser seg større, men det er ingen nødvendig sammenheng mellom hvem som eier en barnehage og kvaliteten på tilbudet. Det viktigste for å sikre mangfold og kvalitet er at vi har tydelige krav og forventninger til alle barnehager, både offentlige og private, og at vi har forutsigbare rammevilkår, sier hun.

– Vi bør se på hva vi kan gjøre for å gjøre det lettere å etablere nye barnehager, både for at det skal være lettere for gründere som ønsker å starte noe nytt, men også for at de store kjedene kan vokse uten at det går på bekostning av de små.

Guri Melby mener vi trenger en debatt om hvordan vi kan sikre kvaliteten i det tilbudet vi gir til barna, uavhengig av hvem som eier barnehagen.

– Nå har Stortinget blitt enige om en bemanningsnorm og en pedagognorm, som er viktige tiltak for å sikre kvalitet i hele sektoren. Er det andre kriterier og krav vi kan stille til både kommunale og private barnehager som gjør at vi løfter kvaliteten ytterligere? spør hun.

Inspirerende miljø

Styrer Tone Mila ved Espira Grefsen stasjon sier at de er ekstra opptatt av å tilby et stimulerende og inspirerende pedagogisk miljø for barna, med en tydelig intensjon.

– Vi er lydhøre og sensitive for barnas interesser og behov, og tilpasser dagene deretter. Vi legger vekt på tilstedeværelse, og variasjon mellom rolige aktiviteter og aktiviteter med mer tempo, sier hun.

Barnehagen har tilrettelagt et pedagogisk miljø hvor leker og materiell til enhver tid er tilgjengelig, slik at barna selv kan ta initiativ til lek og aktiviteter. Personalet har ansvar for å skape et stimulerende, inspirerende og spennende miljø.

– I vårt arbeid med pedagogisk miljø er fokuset blant annet på at alle barn og voksne behandler materiell og leker med respekt. Vi bruker ikke begrepet «ryddetid», materiell og leker settes tilbake etter endt aktivitet, sier Mila.

– Vi inkluderer barna i avgjørelser og handlinger i løpet av barnehagehverdagen. Vi lytter til og respekterer, deres valg, med utgangspunkt i barnets beste.

Stortingsmelding

Regjeringen jobber for tiden med en stortingsmelding om inkluderende fellesskap. Der skal forslag og ny kunnskap fra blant annet to viktige rapporter vurderes.

– Den ene kommer fra utvalget ledet av Camilla Stoltenberg, som ser på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Gutter er overrepresentert når det gjelder frafall og spesialundervisning og frafall i skolen, og alt for mange får hjelp alt for sent, sier leder for utdanning og forskning i Abelia, Ingrid Somdal-Åmodt Vinje.

– Den andre rapporten kommer fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, som ble ledet av Thomas Nordahl. Barnehagen er svært viktig når det gjelder tidlig innsats på for eksempel guttenes språkutvikling.

I meldingen skal barnehagens rolle i å skape inkluderende fellesskap der alle barn, uavhengig av bakgrunn, skal få mulighet til å utvikle sitt potensial.

– Mangfold bidrar til innovasjon og læring, og er viktig for barnehagetilbudet skal treffe alle barn. Dermed må vi jobbe for å sikre at alle våre virkemidler bidrar til å heve kvaliteten i alle barnehager, uavhengig av eierform, sier Vinje.

Hun legger vekt på at de større private kjedene er viktige drivere for kvalitetsutvikling. De har ressurser til å utvikle nye metoder og pedagogikk, og evne til å systematisk spre de gode metodene til mange barnehager.

– Dette skjer blant annet ved veiledning og kompetanseheving av ansatte – i mange tilfeller i samarbeid med høyskoler. Gjennom dette arbeidet bidrar de også positivt overfor de kommunale barnehagene, slik at alle barn får et bedre tilbud, sier hun.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: