Arbeidslivsrelevans

Politisk sak, Utdanning

Publisert

Utdanningen må tilpasses kompetansebehovet i arbeidsmarkedet. Denne tilpasningen må utvikles og sikres i et samspill mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, og den må være tydelig både i utdanningenes innhold, i læreprosessen og i læringsutbyttet.

I fagskoleutdanningene er dette regelen og en forutsetning for tilbudene kan bli godkjent. Men også private høyskoler som BI, Høyskolen Kristiania og Westerdals har lang erfaring i å samarbeide med arbeids- og næringslivet i utvikling og gjennomføring av sine studieprogrammer.  Høyskole- og universitetsutdanninger innen teknologi har også en godt utviklet kultur for å samarbeide med næringsliv og næringslivsklynger.

Skolenes rolle

Den nære relasjonen og dermed arbeidslivsrelevansen kan styrkes på flere måter.

  • På lokalt og regionalt nivå bør fagskoler og høyskoler inngå langsiktige og gjensidig forpliktende avtaler med relevante virksomheter. 
  • Arbeidslivet kan være representert i styrer, faglige nettverk, involvere seg i utvikling av studietilbud og læringsutbytter, delta aktivt i fagråd knyttet til utvikling av tilbud og ulike samarbeidsavtaler.
  • Mange fagskoler rekrutterer sine lærere bevisst fra arbeids- og næringslivet som deltidslærere. På den måtes sikrer de at lærerne sin faglige kompetanse alltid er oppdatert i henhold til arbeidslivets behov.

En viktig del av fagskolenes og høyskolenes kvalitetsarbeid er å sørge for å være i de rette faglige nettverk og partnerskap med arbeidslivet, lokalt/regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Bedriftenes rolle

Arbeidslivet kan også bli tydelige bestillere og brukere av fagskole- og høyskolekompetanse. Virksomheter bør:

  • tilby foredrag, bestille utviklingsprosjekter knyttet til ulike utfordringer i virksomheten,
  • tilby praksisplasser, utvikle hospiteringsordninger og initiere nye fagområder.

Samspillet mellom fagskolen, høyskolen og virksomhetene kan benytte både skolen og arbeidslivet som læringsarena.

Over 95% av de som tar en fagskole-, høyskole- eller universitetsutdanning har som mål å få seg en jobb og bidra til verdiskapingen i arbeids- og næringslivet. Abelia arbeider derfor for å styrke arbeidslivsrelevansen i all norsk utdanning.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: