Abelia

Innhold

Ny rapport: Derfor vokser ikke flere norske selskaper

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Illustrasjon fra rapporten "Vekstvilkår for norske scale-ups".

Norge trenger flere store kunnskaps- og teknologibedrifter. En ny undersøkelse viser hvilke barrierer bedriftene møter på vei ut i verden.

Last ned

Her kan du laste ned rapporten Vekstvilkår for norske scale-ups (Menon 2018).

– Norge er et bra land å starte bedrifter i, men nå er det behov for mer enn gründerpolitikk. Det er fortsatt for dårlige rammebetingelser for at flere bedrifter skal lykkes med å vokse med Norge som base, sier Daniel Ras-Vidal som er leder for innovasjon i Abelia.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er bekymret over at for få norske teknologiselskaper blir til vekstlokomotiver, ifølge Dagens Næringsliv. På tross at det de siste årene har vært stor aktivitet i tidligfase, er det færre selskaper som har kommet til neste fase, med rask vekst i Norge og internasjonale markeder.

En ny undersøkelse gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) dokumenterer utfordringene og hindringene norske selskaper møter i vekstfasen.

– Vi har mye anekdotisk bevis på hvilke utfordringer norske vekstselskaper møter, men vi trengte en systematisk oversikt som dokumenterte disse hindringene. Denne undersøkelsen gir tydelige svar på hva som trengs for å skape de vekstlokomotivene Røe Isaksen etterlyser, sier Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening.

Figur fra rapporten Vekstvilkår for norske scaleups.

– Mange bedrifter har et stort uforløst internasjonalt potensial, og myndighetens jobb er å legge til rette for at bedriftene kan nå sitt potensiale, legger Ras-Vidal til.

Han tror Norge oppleves som et veldig attraktivt og kjent marked, men mener det sier seg selv at hvis bedriftene virkelig skal vokse så må flere ut og startes som såkalte "born globals" i stedet for et tradisjonelt vekstløp.

Les også: Tilgang til talenter i verdensklasse er avgjørende for å vokse 

Internasjonal vekst krever riktig kompetanse og mye kapital

Undersøkelsen viser at tilgang på kvalifisert arbeidskraft vurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon. Nesten alle, 95 prosent, har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to av tre bedrifter opplever det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Tilgang på internasjonal spisskompetanse og da særlig innen IT, digitaliseringsprosesser og personer med praktisk erfaring og kompetanse innen salg- og markedsføring internasjonalt er det flest opplever som vanskelig.

For økt vekst internasjonalt, rangerer bedriftene kostnader til internasjonalisering og tilgang på langsiktig finansiering for å dekke disse kostnadene som de to viktigste barrierene.

– Dette kan også være tegn på at det er for lite tilgang på kompetent kapital i Norge, investorer som har vært på kommersialisering og internasjonal vekst før, sier Eckhoff Høvding.

Hun og understreker viktigheten av å bygge flere profesjonelle eiermiljøer i Norge.

– De hindringene som vekstbedriftene trekker frem som de største, som langsiktig kapital, kostnader ved internasjonal vekst og rekruttering av relevant kompetanse, er det nettopp de områdene der venturefond spiller en viktig rolle.

Opsjonsskatt til besvær

En tredjedel av bedriftene trekker fram manglende muligheter i norsk skattelovgivning til å tilby attraktive opsjonsprogrammer som et hinder for å tiltrekke seg spisskompetansen i konkurranse med mer etablerte bedrifter og vekstbedrifter i andre land.

Et overveldende flertall av investorene, 89 prosent, mener dagens opsjonsskatt er en utfordring for rekruttering.

– Norske gründere, ansatte og investorer som tar sjansen på å etablere og bidra inn i vekstbedrifter trenger mer enn godord fra politikere, de ber også om å få ta del i en oppside gjennom bedre og mer rettferdig opsjonsbeskatning, sier Eckhoff Høvding.

Les også: Venturefondene etterlyser flere konkurrenter 

En politikk for oppskalering og vekst

Både vekstbedriftene og investorene fremhever Norge som et «trygt og stabilt samfunn» med «god balanse mellom arbeid og fritid» og ser på dette som en konkurransefordel, men undersøkelsen viser også at det behov for mer enn bare gründerpolitikk.

– Neste skritt bør være en tydeligere og mer virkningsfull politikk for oppskalering og vekst for å legge til rette for at de virkelig store kunnskaps- og teknologibedriftene startes og vokser ut i verden med Norge som base. Bedre opsjonsskatt er svaret vi har gitt i godt over et år, når har vi ytterligere bevis på at dette er prekært, fastslår Ras-Vidal.

Figur fra rapporten Vekstvilkår for norske scale-ups (Menon 2018) - Oppsjonsprogrammer.

Dette må Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjøre for å unngå at Norge blir et filialland uten nye store bedrifter som opererer globalt fra en norsk base:

 • Fikse opsjonsbeskatningen: Innføre «Rett skatt til rett tid» slik at skatteregningen forfaller først etter at aksjene realiseres - og ikke når man løser inn opsjonen ved å kjøpe aksjer, slik det er i dag. Dette må gjelde for alle unoterte selskaper.
 • Sikre at grensene heves fra startups til scaleups og innføre kapitalbeskatning, ikke lønnsbeskatning på dagens ordning for små selskaper.
 • Samarbeide med kunnskaps- og justisministrene for å sikre at det produseres flere gode norske kandidater med IT-kompetanse og senke tersklene for å hente internasjonal spisskompetanse til Norge.
 • Undersøkelsen viser at det behov for mer enn bare gründerpolitikk. Neste skritt bør være en tydeligere og mer virkningsfull politikk for oppskalering og vekst for å legge til rette for at de virkelig store kunnskaps- og teknologibedriftene startes og vokser ut i verden med Norge som base.
Undersøkelsen "Vekstvilkår for norske Scale-ups" viser blant annet:
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft vurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon.
 • Nesten alle (95 prosent) har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to tredjedeler av bedriftene vurderer det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft.
 • Tilgang på internasjonal spisskompetanse og da særlig innen IT, digitaliseringsprosesser og personer med praktisk erfaring og kompetanse innen salg- og markedsføring internasjonalt er det flest opplever som vanskelig.
 • Mange av bedriftene (30 prosent), og et stort flertall av investorene (89 prosent), trekker fram manglende muligheter i norsk skattelovgivning til å tilby attraktive opsjonsprogrammer som et hinder for å tiltrekke seg denne spisskompetansen i konkurranse med mer etablerte bedrifter og vekstbedrifter i andre land.
 • Kostnader til internasjonalisering (43 prosent) og tilgang på langsiktig finansiering (32 prosent) for å dekke disse kostnadene vurderes som de to viktigste barrierene for økt internasjonal ekspansjon av vekstbedriftene
 • De aller fleste vekstbedriftene har i dag hjemmemarkedet som sitt kjernemarked, men mange har internasjonale ambisjoner. Per i dag er det 29 prosent av bedriftene i utvalget som eksporterer det meste av sine produkter og tjenester. Nær dobbelt så mange av bedriftene forventer at eksportmarkeder er bedriftens kjernemarked fem år fram i tid, og så mye som en tredjedel ser for seg at bedriftens hovedkontor er flyttet ut av Norge på fem til ti års sikt.
 • Norge har noen fordeler sammenliknet med andre land. Både vekstbedriftene og investorene fremhever det at Norge er et «trygt og stabilt samfunn» med «god balanse mellom arbeid og fritid» som en konkurransefordel.
Om undersøkelsen:
 • 77 norske vekstbedrifter og tidligfaseinvestorer har svart på hva de vurderer som vekstbedriftenes største barrierer for videre vekst.
 • Statistikken og analysen er gjennomført av Menon Economics i perioden mai-juni 2018.
 • Vekstbedrifter er i denne undersøkelsen definert som foretak som over de siste fem årene har gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på minimum 10 prosent, eller har hentet inn kapital fra aktivt eierfond.
 • Undersøkelsen er rettet mot medlemmer av Abelia og norske porteføljeselskap med aktive eierfond som oppfyller definisjonen av vekstbedrift.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: