- Tilgang på talent i verdensklasse er avgjørende for å vokse

Nyhet, Innovasjon

Publisert

#205

Anne Lise Waal i Attensi etterlyser en bedre politikk for norske vekstbedrifter. Foto: Attensi.

Anne Lise Waal leder det norske tech-selskapet Attensi. Nå etterlyser hun politiske tiltak for å gjøre det lettere for vekstbedrifter å tiltrekke seg talenter.

- Det er selvfølgelig mange ting som skal klaffe for å kunne skalere internasjonalt med suksess. Men tilgang til kapital og tilgang til talent i verdensklassen er viktig, forteller Anne Lise Waal. Hun leder Attensi, et norsk selskap som lager en tech-plattform for spillbasert opplæring.

De har i dag 50 ansatte og 15 nasjonaliteter er presentert. Hovedkontoret er på Forskningsparken i Oslo, og i fjor høst åpnet de kontor i London. Nå er planene å gå videre ut i verden.

Men å kapre og beholde beste talentene kan være en krevende jobb for vekstselskaper. En ny undersøkelse gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) dokumenterer utfordringene og hindringene norske selskaper møter når de skal vokse.

Les mer: Last ned rapporten

Undersøkelsen viser at nesten alle, 95 prosent, har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to av tre bedrifter opplever det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Tøff konkurranse

Waal trekker spesielt frem stillinger der de konkurrerer i samme marked som store etablerte selskaper som utfordrende.

- De kan tilby helt andre nivå av incentiver på lønn, pensjon og fagmiljø enn hva et oppstarts- eller vekstselskap kan tilby. Da blir de incentivene der de mindre og yngre selskapene kan differensiere seg på desto viktigere, sier hun.

 Derfor mener Waal at skatteordningen for opsjoner er moden for revisjon.

- Vekstselskaper består ofte av unge gründere og ansatte uten privat formue som blir satt i en skvis ved innløsning av opsjoner dersom de ønsker å sitte på aksjene. Hadde skatten blitt beregnet ved salg, ikke innløsning, hadde man lagt til rette for økt eierskap i selskapet, fremfor tvunget salg for å betjene skatt, forklarer Waal.

En bedre opsjonsbeskatning hadde gjort det lettere for dem å vokse fort, og å beholde talentene.

- Det å beholde ansatte som eiere i et selskap i sterk vekst er ett av de viktigste incentivene du har i et tøft arbeidsmarked hvor det er stor kamp om talent, sier Waal.  

Les også: Derfor vokser ikke flere norske selskaper 

Viktig med gode investorer

For Attensi har riktig kapital lettet jakten på kompetanse og talent.

- I våre første år var nettverket til våre gründere og tidlige engleinvestorer som Trond Riiber Knutsen uvurderlig. I fjor sommer kom Viking Venture inn i selskapet og har vært en fantastisk sparringspartner. Deres nettverk og kompetanse innen SaaS, både nasjonalt og internasjonalt, er ekstremt nyttig i den vekstfasen vi nå er inne i, skryter Waal.

Med hovedkontor på Forskningsparken, og et mindre kontor i London, er Attensi nå rigget for videre vekst. Men hun kunne gjerne ønske seg større fart i hjemmemarkedet også, spesielt gjennom en ny lov for offentlige anskaffelser.

- Vi trenger flere virkemidler som gir visjonære ledere med ønske om digital innovasjon bedre handlekraft. Det gjøres mye bra i skjæringspunktet mellom oppstartsselskaper og offentlig næringsliv, men vår erfaring er at veldig mye stopper etter en første pilot eller forprosjekt fordi innkjøpsordningene ikke er rigget godt nok for nyskapende digitale produkter, sier hun.

Les også: Venturefondene etterlyser flere konkurrenter 

Behov for mer enn gründerpolitikk

På tross av utfordringer, roser Waal Norges tiltak for tidligfase-selskaper.

-  Vi har gode ordninger rundt arbeidsgiveravgift og gode, tilgjengelige virkemidler fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Skattefunn er et godt eksempel på et virkemiddel som er gull verdt for oppstartsselskaper, sier hun. 

Både vekstbedriftene og investorene fremhever i undersøkelsen Norge som et «trygt og stabilt samfunn» med «god balanse mellom arbeid og fritid» og ser på dette som en konkurransefordel. Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) mener imidlertid at undersøkelsen viser at det er behov for mer enn bare gründerpolitikk.

- Når det gjelder hva som bør utvikles, så ser vi særlig på opsjonsbeskatning og offentlige anskaffelser som de største kandidatene for revisjon, sier Waal.

Om undersøkelsen:
  • 77 norske vekstbedrifter og tidligfaseinvestorer har svart på hva de vurderer som vekstbedriftenes største barrierer for videre vekst.
  • Statistikken og analysen er gjennomført av Menon Economics i perioden mai-juni 2018.
  • Vekstbedrifter er i denne undersøkelsen definert som foretak som over de siste fem årene har gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på minimum 10 prosent, eller har hentet inn kapital fra aktivt eierfond.
  • Undersøkelsen er rettet mot medlemmer av Abelia og norske porteføljeselskap med aktive eierfond som oppfyller definisjonen av vekstbedrift.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: