SkatteFUNN-vedtak setter innovasjonskraften i limbo

Nyhet, Kommentar, Innovasjon

Publisert

#205

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Skattefunn er Norges største innovasjonsordning for næringslivet. Nå kuttes ordningen helt for selskaper i som investerer i seg selv eller som er i økonomiske vanskeligheter fra neste år. Det betyr at mange selskaper kan miste flere millioner kroner i støtte, skriver Eline Oftedal.

Gjennom SkatteFUNN kan norske bedrifter få skattefradrag på opptil 20 prosent av prosjektkostnadene for utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. I løpet av 2018 tilsvarte det et ikke ubetydelig beløp på 5,7 milliarder kroner i fradrag. Ordningen er innovasjonsdrivende for næringslivet, og IKT-sektoren er skatteordningens desiderte vinner. I tillegg er den en sterk driver for digitalisering og teknologiutvikling på tvers av sektorer i hele kongeriket.

Om SkatteFUNN

  • EØS-reglene, som Norge har forpliktet seg til gjennom EØS-avtalen, har strenge restriksjoner på hvilke typer subsidier EØS-landene kan gi.
  • Blant reglene er at offentlige støttekroner ikke kan gå til selskaper som har mistet halvparten av aksjekapitalen og innbetalt overkurs, såkalt innskutt egenkapital. Det er nivået på innskutt egenkapital på tidspunktet da Skattefunn-søknaden ble godkjent av Forskningsrådet, som avgjør om selskapet rammes av EØS-regelen.
  • Regelen om egenkapitaltap gjelder ikke selskaper som er yngre enn tre år.
  • Støtte som bryter statsstøttereglene må i utgangspunktet betales tilbake.
  • For at støtten skal kreves tilbake må det være en potensiell påvirkning av samhandelen mellom Norge og andre EØS-land i hvert enkelt tilfelle. For små lokale bedrifter er ikke dette kravet nødvendigvis oppfylt.

Les mer på skattefunn.no

Handler om overlevelse.

Bakgrunnen til endringen er en EØS-regel som inntil nylig ikke har vært kjent eller praktisert av norske myndigheter. Regelen tilsier at selskaper som er i økonomiske vanskeligheter ikke kan motta statsstøtte. Abelia er enige i at selskaper i reelle økonomiske vanskeligheter med utsikt for avvikling eller konkurs ikke skal reddes av staten.

Men, på den andre siden har du de mange kunnskapstunge bedriftene kan være uten inntekt i flere år mens de utvikler nye produkter og tjenester. Du har også oppstartsbedriftene som går gjennom flere faser der økonomien ikke er stabil. Disse, sammen med nye digitale forretningsmodeller, kan klemmes inn i kategorien Regjeringen nå vil til livs. SkatteFUNN er en viktig del av verktøykassen som gjør at disse bedriftene overlever i den kritiske skaleringsfasen.

Innskjerpingen rammer intensjonen i SkatteFUNN-ordningen, som er å stimulere til forskning og utvikling - også i gründer - og vekstselskaper. Videre må Finansdepartementet kartlegge hvordan innskjerpingen i forvaltningen treffer oppstartsselskaper og skaleringsselskaper. Norge er ikke tjent med at innovasjonskraften rammes av dette. Abelia mener også at Finansdepartementet må gjøre det helt tydelig hva som ligger i selskaper i “vanskeligheter”.

Tilbakevirkende kraft

Vi mener det er urimelig at innstrammingen trer i kraft umiddelbart. I brev fra Finansdepartementet til Skatteetaten heter det: "For søknader om Skattefunn-støtte som godkjennes i 2019 vil Skatteetaten foreta kontroll med hensyn til dette vilkåret. Det legges opp til at foretak med godkjent SkatteFUNN-prosjekt ved innlevering av Skattemeldingen for 2019 avgir egenerklæring om at de ikke oppfylte kriteriene for å være i vanskeligheter da søknaden ble godkjent."

Å iverksette innstramming på søknader som er sendt inn før denne endringen ble vedtatt er kritikkverdig. Bedrifter som søker SkatteFUNN er ofte i et lengere utviklingsløp som går over år. Å gi ordningen virkning fra i år fratar bedrifter forutsigbarhet og viktig økonomisk støtte til langsiktige satsinger. Som om det ikke holder, gir umiddelbar innføring i praksis tilbakevirkende kraft i og med at året er tilnærmet ferdig.

Abelia mener endringer i forvaltningen av SkatteFUNN-ordningen, og alle andre støtteordninger, må annonseres i god tid før virkning inntreffer.

Med innskjerping av forvaltningen av SkatteFUNN forsvinner midler til FoU-baserte oppstarts og skaleringsvirksomheter. Sett dette sammen med opsjonsskatteordningen, som treffer dårlig, får det ikke rette veien for oppstarts-Norge. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: