Opprykk i klyngeprogrammet

Nyhet, Innovasjon

Publisert

#205

Foto:Solenergiklyngen/Kristin Svorte

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) gratulerer våre medlemmer som nå rykker opp til Arena Pro-nivå i klyngeprogrammet. Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) og Solenergiklyngen får tillit i fem nye år til å fortsette å omstille norsk næringsliv.

8. november kl. 10.00 annonserte Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet hvilke nye klynger som blir tatt opp i programmet Arena, og hvilke klynger som rykker opp til Arena Pro. I år var det 11 søkere til Arena Pro, 4 fikk opptak og 3 av disse er medlem av FIN.

Klyngene øker innovasjonstakten gjennom samhandling på tvers av næringsliv, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer. De bidrar til kompetansedeling, bedre utnyttelse av ressurser, infrastruktur og gir grobunn for nye ideer som kan tas ut i verden.

-Det er stor prestisje knyttet til Arena Pro-nivået i klyngeprogrammet. Konkurransen er beintøff og det er stas å se at våre medlemmer anerkjennes for det arbeidet de gjør i omstillingen av Norge, sier Trine Ellingsen, leder av FIN.

Helseklyngen
NSCC er en medlemssterk, innovativ og aktiv næringsklynge med 125 private medlemsbedrifter og 50 kommuner og offentlige aktører. I helsesektoren er det i dag stort behov for omstilling, nytenking, kostnadseffektivisering og digitalisering, samtidig som konkurransen øker fra utenlandske aktører.

-Ja, vi har høye ambisjoner. Våre medlemmer skal løftes, ikke bare til nasjonalt nivå, men til vekst internasjonalt. Digitaliseringen i helse og bruk av velferdsteknologi i Norge holder høy standard og er eksporterbar, sier Arild Kristensen, CEO i NSCC.

Tunnelklyngen
NTSC er en nasjonal klynge med nærmere 120 medlemmer som gjennom omstilling, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling bidrar til utvikling av sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. De første tre årene har klyngen i hovedsak jobbet med tunneler, nå blir det økt fokus på vei, bane og bro. 

-Det har vært begrensede muligheter for bedrifter som utvikler nye løsninger og teknologi i dette markedet. Nå varsler samferdselsministeren at det skal satses på ny teknologi og oppstartsselskaper. Her har NTSC en viktig rolle. Klyngen stimulerer til økt innovasjon og samarbeid, og våre bedrifter utvikler smarte, sikre og bærekraftige løsninger i verdensklasse, sier Helen Roth, daglig leder i NTSC.

Solenergiklyngen
Solenergiklyngen i Norge er en omstillingsmotor for andre næringer som gir økt verdi ved å trekke på eksisterende kompetanse. Da klyngen formelt startet for tre år siden var målet å øke verdiskapingen gjennom forpliktende samarbeid om å styrke FoU-evnen, kompetansen, innovasjon og posisjonering.

-Vi har oppnådd gode resultater på relativt kort tid. I Arena Pro trenger vi et bredere partnerskap for å realisere målene. Vi vil styrke samhandlingen med utdanningssystemet for å øke kapasiteten. Vi må også nå en rekke tilgrensende aktører som energiselskapene, bank og finans, og for eksempel bygg og anlegg. Vi skal også̊ forsterke og utvide arbeidet mot andre klynger og satse bredere internasjonalt, sier daglig leder, Trine K. Berentsen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: