Abelia

Innhold

Ny rapport foreslår endret opsjonsskatt

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Portrettfoto av Høvding av Ras-Vidal

Rikke Eckhoff Høvding og Daniel Ras-Vidal i NVCA (Venturekapitalforeningen) og Abelia. Foto: Per-Ivar Nikolaisen, Shifter

Abelia, Norsk Venturekapitalforening (NVCA) og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) lanserte 4. mai rapporten «Endret opsjonsskatt. En skattemodell for nyskaping og vekst.»

Dagens opsjonsbeskatning hindrer i praksis ansattes medeierskap og rekruttering av nøkkelpersoner. Opsjoner er et av få verktøy gründere selv rår over for å tiltrekke seg nødvendig spisskompetanse. Flere land, som Sverige og Storbritannia, har derfor innført nye skatteregler for å stimulere til vekst og nyskaping.

- Norske vekstbedrifter konkurrerer om de beste talentene globalt, men dagens opsjonsskatt er urettferdig for gründere og ansatte medeiere. Samtidig motvirkes vekst og nyskaping. Det er ille, men også et svært godt utgangspunkt for konstruktive endringer, sier innovasjonspolitisk rådgiver i Abelia og daglig leder i FIN, Daniel Ras-Vidal.

Et panel bestående av gründere, investorer og aktører fra økosystemet understreket behovet for endring og viste til at gründere og tidlige ansatte som satser alt ikke må straffes av skattesystemet. Flere pekte også på at en endring vil øke attraktiviteten for Norge som arbeidssted for talenter fra hele verden, og ikke minst føre til flere kunnskapsarbeidsplasser og vekstbedrifter i et Norge under omstilling.

Det siste året har flere partier, inkludert Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre, vedtatt at man ønsker å gjøre endringer i dagens opsjonsbeskatning. Men ingen har så langt lagt frem konkrete forslag. Derfor har en arbeidsgruppe med medlemmer fra Abelia, NVCA og FIN utarbeidet tre konkrete forslag som samlet sett vil innebære en vesentlig forbedring for norske oppstartsselskaper og SMBer:

1. Opsjonsprogram for oppstartsselskaper for å fremme nyskaping og vekst

En ny skatteordning for opsjoner rettet mot oppstarts- og vekstselskaper (OPO) - inspirert av programmet som innføres i Sverige. Hovedgrepet er at ansatte i selskaper som faller innenfor rammene av programmet vil få kapitalskatt – altså ingen lønnsskatt eller arbeidsgiveravgift.

2. Rett skatt til rett tid for alle unoterte bedrifter

Noen oppstartsselskaper vil falle utenfor et program som OPO på grunn av sterk vekst. Det er viktig at man også gjør det enkelt for disse selskapene å tiltrekke seg kritisk kompetanse og talenter. Skattereglene bør derfor justeres slik at man betaler rett skatt til rett tid: Skatt beregnes som i dag ved innløsning av opsjoner, og opsjonsgevinst lønnsbeskattes som i dag, men innbetaling av skatten utsettes fra innløsing av opsjonen (tidspunktet man kjøper aksjer) til man selger aksjene.
Selges aksjene til lavere kurs enn det som ble lagt til grunn ved beregning av skatt (ved kjøp), skal den ansatte kun lønnsbeskattes for faktisk realisert gevinst.

3. Innføring av en verdipapirregel for ansatteopsjoner

I likhet med Sverige bør Norge innføre en «Verdipapirregel», som gir ansatte mulighet for å kjøpe opsjoner på kommersielle vilkår og oppnå kapitalbeskatning på opsjonsgevinster på lik linje med andre investorer. Forutsetningen er at det betales en markedsmessig premie for opsjonen.

Politisk enighet, men når kommer endringene?

De to politikerne som møttes til duell, Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet og Heidi Nordby Lunde fra Høyre, var begge enige om at vi må gjøre endringer for å fremme medeierskap, og at endret opsjonsskatt er en måte å gjøre dette. De pekte på at forslagene fremsto som godt utredet og gjennomførbare. Diskusjonen gikk derfor primært rundt hvor ambisiøse man skal være, og når forslagene kan omsettes i ny politikk.

"NVCA vil sammen med Abelia og FIN arbeide for at endringene tas inn i statsbudsjettet allerede inneværende år. Dagens lanseringsseminar indikerer at dette målet bør være innenfor rekkevidde", oppsummerte Rikke Eckhoff Høvding, administrerende direktør i NVCA.

Les også saken hos Shifter.no

Her kan du laste ned rapporten i sin helhet (.pdf)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: