Innovasjon, forskning og utvikling i krisetid

Nyhet, Innovasjon

Publisert

#205

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Øyvinn Myge

For noen bedrifter betyr en krise kroken på døra, men for andre betyr det store muligheter. Hva kjennetegner de som skaper muligheter ut av kriser? Det vil vi finne ut av i et helt nytt forskningsprosjekt med samtidsdata.

Koronakrisen, svakere oljepris og mulig stagnasjon krever en stor og rask omstilling i norsk næringsliv. Fra forskningslitteraturen kommer en klar hypotese om at FoU-intensive og innovative foretak er best rustet til å omstille seg. Abelia deltar i et forskningsprosjekt som studerer dette med sanntidsdata fra norske bedrifter.

-Innovasjon er innovativt. Litt mindre tabloid sagt, vet vi at bedrifter som driver mye innovasjon og utvikling og som er dyktige på endringsprosesser håndterer økonomiske nedgangstider bedre enn de som ikke gjør det. Når vi nå står midt i en krise, vil vi benytte anledningen til å undersøke dette fenomenet i sanntid, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia.

Støtte fra Norges forskningsråd

Prosjektet er et av ni prosjekter som Norges forskningsråd ga støtte til i en ekstraordinær utlysning i juni 2020 for å forske på de økonomiske- og arbeidsmarkedsmessige konsekvensene av korona og på tiltakene som ble satt i verk. Abelia er sammen med Innovasjon Norge brukerpartnere og tar en aktiv rolle i utformingen og uttakene fra prosjektet. NIFU og SSB er forskningspartnere. Prosjektet får til sammen 4,9 mill. kr i støtte. Prosjektet startet i 4. kvartal 2020 og går over 2 år  og avsluttes 3. kvartal 2022.

Se seminaret her

Forstå krisens betydning for innovasjon

Målet med prosjektet er å forstå krisens betydning for innovasjon i norsk næringsliv ved å bruke historiske data og sanntidsdata. Viktige kilder er innovasjonsundersøkelsen til SSB og sanntidsdata om konkurser, lån, endringer i arbeidsstokk mv.  Sentrale aktiviteter og leveranser i prosjektet er:

  • Etablere nye kategorier for bedrifters FoU- og innovasjonsprofil
  • Koble de nye kategoriene til sanntidsdata
  • Analysere endringer i varemerkebeskyttelse under krisen
  • Arbeidsmarkedsmobilitet og kompetanseflyt under krisen
  • Koronakrisen i retrospektiv, med 2020-data for FoU- og innovasjon
  • Litteraturgjennomgang om kriser og innovasjon

Fagseminarer om resultater fra prosjektet

Abelia og Innovasjon Norge arrangerer flere fagseminarer i løpet av prosjektperioden. Det første fagseminaret tok for seg norske bedrifters ulike tilnærminger til innovasjon, en såkalt taksonomi av kjennetegn basert på innovasjonsundersøkelsen i SSB. Her finner forskerne at forskjeller i tilnærminger til innovasjon ikke bare eksisterer mellom næringer, men også innenfor hver næring, og av og til er det forskjellige veier til innovasjon i samme bedrift.

 

Les mer om prosjektet: RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: