Abelia

Innhold

ChangeByDesign

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Vi har spurt Lillian Olsen i Halogen: Hvorfor arrangerer dere ChangeByDesign?

- I Halogen lar vi oss inspirere av mye annet enn det vi jobber med til daglig. Hos oss går diskusjonene like ivrig om alt fra psykologi, teknologi og kunst til næringsutvikling, politikk, bistand og bærekraft, som om de siste trender innen designfaget, sier Olsen. Og vi vet at flere er som oss! Derfor ville vi lage et arrangement for alle som er interessert i endring og innovasjon, uavhengig av om de til vanlig jobber med design eller ikke. Vi ville ganske enkelt invitere de mest interessante foredragsholderne vi kunne tenke oss, fra vidt ulike bakgrunner, og samle nysgjerrige og kunnskapstørste personer til en dag med inspirasjon, diskusjon og deling.

Hva mener dere med å bruke design for å skape endring?

I Halogen har vi veldig tro på design som verktøy til endring og innovasjon, og en nøkkel til dette er nettopp deling og inspirasjon på tvers av fagfelt og samfunnsområder. ChangeByDesign er for alle som er interessert i innovasjon og endringer som skjer, enten det er i verdensrommet eller i lokalsamfunnet, om det er menneskelige opplevelser eller teknologi. Selv om festivalen har design i navnet er de færreste av foredragsholderne designere.

Hvilke fordeler ligger i det å bruke designprosesser for å skape endring?

De største fordelene er at man gjennom designfaget får brukerdrevne prosesser som løser problemer som betyr noe for folk. I tillegg til å skape bedre produkter og tjenester har designere ofte også et ønske å skape bedre livskvalitet og bærekraft i samfunnet.

Dette er andre gangen vi arrangerer dette og tanken er at vi skal gjøre det årlig. Foreløpig har responsen vært veldig positiv selv om konseptet er helt nytt. Vi kaller ChangeByDesign en fagfestival. Det er litt som en konferanse – men likevel litt annerledes. Vi ville ha mindre passiv lytting, og mer delaktighet, diskusjon og møter mellom mennesker.

På ChangeByDesign kan du fritt plukke foredrag og workshops som interesser deg fra ulike scener underveis, som på en festival. Det blir også rikelig med tid til å mingle og diskutere imellom foredragene, med både foredragsholdere og hverandre. I tillegg vil det være fotoutstillinger, prototyper, og musikkinnslag underveis på festivalområdet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: