Bionova kan bryte ned barrierer

Nyhet, Innovasjon

Publisert

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV innebærer at arbeidet går videre med opprettelse av Bionova. Etableringen kan sette fart på norsk innovasjon og bryte ned barrierer mellom næringer.

Formålet må med Bionova er å "bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi".  Abelia ønsker initiativet velkommen.

- Satsningen på det nye Bionova må konkretiseres, men Abelia har lenge jobbet for en kraftigere satsning på norsk teknologibasert mat- og fôrproduksjon. Mulighetene i norsk livsvitenskap er enorme, og endelig har vi et politisk klima for offensiv satsning også utenfor energisektoren, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Han får støtte av The Life Science Cluster.

- Det er positivt at regjeringen sørger for at Bionova blir etablert. I The Life Science Cluster arbeider vi for kompetansedeling på tvers av sektorer, for å utløse potensialet for helt ny næringsutvikling innenfor bioindustrielle næringer, sier Hanne Mette D. Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

Norge har svært gode kompetanse- og innovasjonsmiljøer innen både landbruk og hav, gjennom tilrettelegging og samarbeid kan de bidra til å nå klimamål og skape nye arbeidsplasser.

- Vi håper den nye regjeringen vil bidra til å endre regler og myndighetskrav som er basert på en lineær og tradisjonell tankegang. Samtidig er det behov for et samarbeid mellom næringslivet, det offentlige og forskning for å utløse disse nye mulighetene, sier Kristensen.

Diskusjonen om 'aktiv' næringspolitikk har ofte degenerert til et spørsmål om for eller imot statlige selskap.

- I stedet for å gå ned i gamle og forutsigbare kløfter i spørsmål om statlig eierskap, er Abelia opptatt av at målet med politikken skaper optimale rammer for fremvekst av de næringer som vi vet det vil være behov for, sier Søreide.

Abelia mener Norge ikke kan ha en næringspolitikk som begrenser seg til videreutvikling av kjente og eksisterende næringer.

I Norge føres det i høyeste grad en aktiv og ambisiøs næringspolitikk, der vi har et velfungerende samspill mellom næringsliv, næringsorganisasjoner, fagbevegelse og offentlig forvaltning og politikk. Energinæring som leder til havvind, batterisatsning og CCS er ett eksempel. Sjømatnæring som leder til ambisiøse satsninger innen havbruk er et annet.

- Ikke noe galt i dette, men det er uheldig at vi ikke klarer like ambisiøse satsninger på områder der vi ikke har sterke eksisterende miljøer, tunge industrimiljøer, eller forvaltningsstrukturer med egne departementsavdelinger. Den utrolig negative politiske holdningen til helsenæringen som vi så fra forrige regjering, er illustrerende for problemet, sier Søreide.

- Bionova kan bli nettopp en slik kraftsatsning på næringsmuligheter som nettopp ikke har denne samfunnsinfrastrukturen bak seg, og det kan være et godt grep for en mindre stiavhengig innovasjonspolitikk for Norge, sier Søreide.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: