Abelia

Innhold

Abelia feirer stort gjennomslag: Opsjonskatteordningen totalrenoveres

Nyhet, Politisk sak, Innovasjon

Publisert

#205

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Abelia/Ilja Hendel

En årelang kamp for bedre vekstvilkår for bedrifter har resultert i omfattende endringer. Forslaget fra regjeringen kan gi oppstart- og vekstbedrifter et slagkraftig våpen i kampen om kompetansen og kapital.

Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) har i mange år arbeidet for å få på plass en opsjonskatteordning for oppstart- og vekstselskap som gir disse et reelt verktøy i kampen om de kloke hodene. Det blir langt enklere for bedriftene å bruke opsjoner istedenfor høy lønn for å tiltrekke seg de beste hodene. 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen omfattende endringer i opsjonskatteordningen. 

Dette er den nye ordningen 

Hovedgrepet i den nye ordningen er en enklere, mer gunstig og forutsigbar skattlegging: 

  • Hverken tildelingen av opsjonen eller gevinst ved innløsning av opsjonen utløser skatteplikt. 
  • Det er ikke lønnsbeskatning i den nye modellen. Gevinst ved salg av aksjene og innløsning av opsjonene skattlegges fullt ut som aksjeinntekt og først ved realisasjon av aksjene. 

I tillegg utvides grensene for selskapets størrelse og alder, sånn at flere bedrifter inkluderes i ordningen, slik at den tilsvarer den gjeldende svenske ordningen:   

  • Grense for antall ansatte øker fra 25 til 50  
  • Grense for omsetning eller balansesum økes fra 25 til 80 mill. kroner  
  • Grense for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år.  

Forslaget vil ikke omfatte underkursopsjoner og opsjoner som kan omsettes. Forslag til ny ordning omtales i Revidert Nasjonalbudsjett 11. mai og sendes på høring kort tid etterpå. Målet er å fremme forslag om en ny ordning i statsbudsjettet for 2022. 

Viktig verktøy 

Regjeringens forslag bygger på et forslag utarbeidet av Abelia, NVCA, Alexander Woxen Harald Hauge og aktive Abelia-medlemmer. 

-Regjeringen har endelig tatt dette kompetansebehovet på alvor, og vi er svært fornøyde med at de nå foreslår en ordning basert på modellen Abelia sendte departementet tidligere i år, sier Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia. 

Skattereglene rundt opsjoner blir enkel å forstå, både for arbeidstager og arbeidsgiver. Skatten blir forutsigbar for begge parter.   

- Rett kompetanse er avgjørende for at oppstartselskap skal overleve og vokse, men disse selskapene kan ikke konkurrere med det etablerte næringslivet på lønn, godtgjørelser og jobbtrygghet. Derfor er aksjeopsjoner et viktig verktøy for vekstkraft i norske grunder- og vekstbedrifter, sier Oftedal. 

Ellen Amalie Vold, NVCA

 - Vi ønsker en ny ordning som den som er foreslått varmt velkommen, og tror det vil være med på å gjøre det norske oppstartsmarkedet enda mer attraktivt i fremtiden, for både kloke hoder og investorer, sier Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i NVCA.

Norsk Venturekapitalforening er blant aktørene som har jobbet inngående med forslaget som regjeringen nå har lagt frem. 

Norske investorer i oppstarts- og vekstselskaper har hele veien vært helt tydelige på at Norge taper konkurransekraft til nærliggende markeder når norske selskaper ikke har gode incentiver for å tiltrekke seg de beste hodene og den viktigste kompetansen. Vi ser en stor forskjell mellom Norge og Sverige: Der naboene våre klarer å tiltrekke seg en strøm av talenter til svenske oppstartsselskaper, forsvinner alt for mye talent og spisskompetanse ut i det etablerte næringslivet her i landet. Det er dramatisk for fremveksten av det som skal være de nye arbeidsplassene - i morgendagens næringsliv, sier Vold. 

Saken skal nå på høring. Selv om Abelia er svært fornøyde, vil vi nå i samarbeid med medlemmene våre, se på detaljene, og på om den er tilgjengelig for de som trenger den. Vi skal skrive en god høringsuttalelse innen fristen i august.    

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: