Abelia

Innhold

Stortingsmelding om helsenæringen: En solid plattform for innovasjon

Nyhet, Helse

Publisert

#205

Tørbjørn Røe Isaksen under fremleggelsen av Helsenæringsmeldingen

I dag lanserte regjeringen sin Helsenæringsmelding, som skal bidra til at næringslivet og den offentlige helsetjenesten kan samarbeide tettere i utvikling av bedre tjenester og en ny vekstnæring for Norge.

– Regjeringen har lyttet til og forstått at næringslivet spiller avgjørende rolle for fremtidens helsetjenester. Meldingen legger opp til bedre samarbeid mellom helsetjenesten og næringslivet, mer innovasjon og digitalisering, og ikke minst at helseinnovatørene skal få slippe til med sine tjenester. Dette mener vi er riktig og viktig for fornyingen av Helse-Norge og et solid grunnlag for næringsutvikling som kan skape nye bedrifter og arbeidsplasser, sier Abelias administrerende direktør Håkon Haugli.

Sammen med medlemsbedrifter i alle deler av helsenæringen har Abelia vært pådriver for å bryte ned barrierer som hindrer innovasjonen norsk helsesektor så sårt trenger.

 

#005

Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen og Håkon Haugli, Administrerende direktør i Abelia, under fremleggelsen av Helsenærinsmeldingen

 

Innovasjon må lønne seg

Samtidig mener vi at flere og større, tiltak må til om målene skal kunne nås. Vi bygger ikke en ny kultur for samarbeid bare ved å ønske oss det – vi må ha konkrete handlingeer.

– Det aller viktigste nå er tiltak som aktivt stimulerer til bruk av ny teknologi og nye måter å organisere på. Det må lønne seg for helsetjenesten å ta i bruk nye tjenester og det må være lett å jobbe smart. For å få til dette må vi etablere nye og bedre incentiver, sier Håkon Haugli.

Vi må være villig til å endre systement, og ikke tro at vi kan løse dagens bevhos og utfordringer med gårsdagens virkemidler.

Helse- og omsorgssektoren er Norges største og kanskje viktigste sektor. Den legger beslag på hver sjette arbeidstaker og hver fjerde krone på statsbudsjettet. Fremover blir det færre yrkesaktive som skal finansiere velferdsstaten, samtidig som det blir langt flere eldre. Norsk helsetjeneste må derfor gjennom omfattende endringer om vi skal bevare en bærekraftig velferdsmodell. Det stiller skyhøye krav til innovasjon og fornying.

Innovativt næringsliv

Abelia har medlemmer fra alle deler av helsenæringen. Bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra med kunnskap, teknologi og nye løsninger for å skape bedre helsetjenester og nye arbeidsplasser. Helseinnovatører som kan løse store utfordringer og gi bedre helsetjenester, men som frem til nå har møtt stengte dører og liten vilje til dialog.

Se for eksempel på selskapet Mentis Cura. De har tatt i bruk maskinlæring og stordata for å identifisere demens i tidlig fase. De har signert en omfattende avtale verdt over 900 millioner kroner i Japan der eldrebølgen treffer landet hardt. I Norge derimot, møter de langt på vei stengte dører.

Eller Kry, som gir pasienter muligheten til å konsultere legen via videotjeneste på PC eller mobil. I Sverige har de blitt en del av den offentlige helsetjenesten, men i Norge, til tross for fastlegeutfordringene, nøler vi med å ta smarte tjenester i bruk.

Stort potensial

Helsenæringen vokser raskt. Veksten de siste 10 årene har vært over dobbelt så høy som resten av den norske økonomien til sammen, om man ser bort fra olje og gass. Antallet arbeidsplasser har økt med 18 prosent siden 2008.

Dette er en næring med stort potensial for videre vekst, også internasjonalt. Hvis næringslivets ressurser, teknologi og løsninger utnyttes på riktig måte kan vi faktisk oppnå en trippel effekt:

  • Bedre helsetjenester for befolkningen
  • Næringsutvikling som skaper nye arbeidsplasser og eksportmuligheter
  • En ny, innovativ og bærekraftig velferdsmodell.

Det har vært tverrpolitisk enighet om behovet for en helsenæringsmelding. Abelia håper Stortinget nå følger opp dette med konkrete tiltak som gir incentiver for samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, og aktivt stimulerer til bruk av ny teknologiorganisering i helsetjenesten.

Vil du vite mer?

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: