Nordmenn vil digitalisere legen

Nyhet, Teknologi og digitalisering, Helse

Publisert

2 av 3 nordmenn ønsker å bli automatisk kalt inn til undersøkelser basert på sin medisinske historie i en komplett digital pasientjournal.

Det viser en undersøkelse* InFact har gjort for Abelias teknologikonferanse "Big Data" som arrangeres tirsdag 3. mars. 

Hele 66,8 prosent svarer at de ønsker en komplett digital pasientjournal hvor deres medisinske historie blir brukt til å innkalle dem til undersøkelser, hvis de visste at det ville gitt dem et friskere og bedre liv. Kun 13,8 prosent vil ikke ha dette, mens 19,5 prosent svarer «vet ikke».

Menn (71 prosent) er mer positive enn kvinner (62,1 prosent), og aldersgruppen 30-44 år er klart mer villig (73,2 prosent) enn øvrige aldersgrupper (som ligger mellom 62,4 og 65,6 prosent).

- Dette viser at den norske befolkningen ser sammenhengen mellom bruk av ny teknologi og bedre helsetjenester, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

59,9 prosent av nordmenn vil at myndighetene i større grad utnytter data de har samlet inn om innbyggerne til å tilby bedre offentlige tjenester. Bare 18,6 prosent ønsker ikke dette, mens 21,5 prosent svarer «vet ikke». Her er det ingen spesielle forskjeller mellom kjønn eller aldersgrupper.

- Det er en myte at folk er skeptiske til all bruk av teknologi og big data. Jeg mener undersøkelsen viser at et stort flertall har tillit til at myndighetene kan gi flere og bedre tjenester samtidig som de ivaretar personvern og datasikkerhet, sier Haugli.

- Myndighetene samler inn store mengder data om oss, til og med fra før barn blir født. Denne informasjonen kan brukes til å gi hver enkelt bedre tjenester og mer effektiv kommunikasjon mellom myndigheter og innbyggere. Vår undersøkelse viser at nordmenn er mye mer positive til offentlig sektors bruk av IKT på denne måten enn de er til at store internasjonale selskaper gjør det. Folk ser ut til å mene at de som utnytter big data minst, er de som burde utnytte det mest, sier Haugli.

Tirsdag 3. mars arrangerer Abelia teknologikonferanse på Vulkan Arena i Oslo. Årets tema er "Big Data", og skal gå i dybden på hvilke store muligheter myndigheter og næringsliv har til å utnytte datamengdene. Den nye teknologien reiser samtidig problemstillinger, særlig knyttet til personvern og datasikkerhet, som det er behov for økt bevissthet om.

* Undersøkelsen ble gjennomført 18. februar av InFact Norge AS for Abelia med et landsrepresentativt utvalg på 1043 personer.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: