Abelia

Innhold

Gjestekommentar: I4Helse åpner dørene for nytenkning om omsorg

#205

I4Helse illustert av FX3D

Framtidens helseutfordringer krever et økt samarbeid mellom helsevesenet, private bedrifter og akademia. Nå åpner Norges største helseteknologilaboratorium ved Universitetet i Agder der helsepersonell, studenter og forskere innen helse og teknologi skal jobbe side om side.

#205

Gjestekommentar av rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker og administrerende direktør for I4Helse AS, Inger Holen.

 30. august åpner helseteknologilabben I4Helse på UiAs campus i Grimstad, og omlag to hundre personer får sitt daglige virke her. De fire i-ene i I4H står for ide, involvering, innovasjon og implementering - og illustrerer bredden i arbeidet med å utvikle og utprøve ny helseteknologi. Her skal pasienter, pårørende og ansatte i helsevesenet samarbeide med forskere, studenter og næringslivet.

Økende og endrede behov gir nye muligheter

Vi lever lenger, og parallelt med et økende tjenestebehov ser vi at digitalisering og teknologisk utvikling åpner nye muligheter. Nye ideer skapes når mennesker med ulik erfaring møtes. For å utvikle pålitelige, sikre og brukervennlige hjelpemidler og tjenester trengs bred ekspertise og brukererfaring.

Det er ikke nok med ideer. Vi må involvere brukerne for å få dette til. Derfor flytter Grimstad kommune inn i I4Helse-bygget med sin førstelinje, og lar ansatte og pasienter delta i et levende laboratorium sammen med e-helse- og teknologimiljøene på UiA. I utviklingen av et bedre samspill mellom de lokale primærhelse- og regionale sykehustjenester vil I4Helse bidra med tilrettelegging og gjennomføring av innovative samarbeidsprosjekter.

Involverer studenter

Studenter innenfor både helse og teknologi vil være sentrale deltakere i helselabben. De vil gi prosjektet ekstra energi ved at de kommer inn med et friskt blikk.

Innovasjon er å fornye eller skape noe nytt, men også å bruke eksisterende løsninger på helt nye områder. På I4Helse vil næringslivsaktører kunne utvikle og teste ut sine ideer og løsninger og få mulighet til å delta i prosjekter sammen med offentlige aktører og brukere.

Unytter sterke UiA-fagmiljøer

Campus Grimstad er allerede et senter for robotikk, mekatronikk og sensorteknologi. Like ved I4H-bygget ligger MIL, Mechatronics Innovation Lab, UiA og regionens senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og nærliggende fagområder. På Campus Grimstad ligger også UiAs toppforskningssentre innen kunstig intelligens (CAIR), mekatronikk og ehelse.

I4Helse er på 4500 kvadratmeter og er bygd med gode testfasiliteter der vi skal vise både aktuell og fremtidsrettet teknologi, dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere. Ambisjonen er å bli et nasjonalt testsenter som ytterligere forsterker samarbeid med dyktige fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Testområdene vil også bli viktig for implementering av ny teknologi. Sørlandet sykehus HF, kommunene i Agder og det gode samarbeidet med fagmiljøene ved UiA skal gjennom I4Helse hente ut sine fortrinn og bli et utstillingsvindu for fremtidens løsninger.

Vi ønsker alle interesserte velkommen til I4Helse. Vi håper at vårt nye helseteknologilaboratorium vil få en stor betydning for utviklingen av framtidens helsetjenester. Målet er å skape løsninger som gjør at framtidens pasienter og pårørende opplever et bedre og enklere liv.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: