Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Bransjer
  • Helse
  • Feilaktig ESA-vedtak bråbremser helsetjenestene og -næringen

Feilaktig ESA-vedtak bråbremser helsetjenestene og -næringen

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (kst) Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

ESA er blitt feilinformert av norske myndigheter om det norske e-helsemarkedet og har omgått plikten til å undersøke informasjonen, mener Abelia.

– Dette bråbremser en næringsutvikling som et samlet storting stilte seg bak senest denne uken, sier Kjetil Thorvik Brun, konstituert direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia.

Stevner ESA

- Abelia mener at ESA-vedtaket baserer seg på en mangelfull informasjon om konkurransesituasjonen i det norske e-helsemarkedet, og at ESA burde vært i tvil om saken slik den ble presentert av norske myndigheter. Den beste måten å finne ut av det på er en ryddig juridisk prosess. Derfor har vi sendt en stevning sammen med Trondheims-bedriften WTW, som er en av bedriftene som blir berørt av dette, sier Kjetil Thorvik Brun som er konstituert direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia.

De aktuelle e-helseløsningene er Norsk helsenett, e-resept, kjernejournal og Helsenorge.no.

Ber om å bli hørt

Abelia mener at helsenæringen må bli hørt i beslutninger som rammer den og reelt inkludert i arbeidet med å fornye og forbedre helsetjenestene. Det hensynet har ikke blitt ivaretatt godt nok da ESA tok sin beslutning.

ESA fattet i juli 2019 et vedtak i tråd med statens argumentasjon, der det fastslås at løsningene må kunne ses som del av den offentlige helsetjenesten, og dermed som ikke-økonomisk aktivitet og utenfor EØS-reglenes bestemmelser.

I vedtaket, som bygger på informasjon fra norske myndigheter, begrunnes dette også i at det ikke finnes konkurrerende løsninger i markedet til de aktuelle e-helseløsningene som tilbys av staten. Det begrunnes videre at det er behov for sterkere nasjonale fellesløsninger for e-helse for å sikre at tekniske systemer evner å snakke sammen på tvers av ulike helsenivåer. Myndighetene viser til at alternative forsøk på å standardisere og instruere markedet for å oppnå dette ikke har ført frem.

Abelia mener at ESA burde vært i tvil vedrørende faktum som ble presentert av norske myndigheter og burde gjort en mer uavhengig undersøkelse.

Om vedtaket blir stående kan det få store konsekvenser for muligheten til å utvikle e-helsenæringen i Norge og deres bidrag til å fornye helsetjenestene.

Gode politiske intensjoner, få reelle eksempler

Det er bred politisk enighet i Norge om at et tettere og bedre samarbeid mellom det offentlige og helsenæringen er viktig for å løse fremtidens helseutfordringer. På tirsdag ble helsenæringsmeldingen behandlet i Stortinget. Der skriver Regjeringen at "Mer effektive helse- og omsorgstjenester fordrer et konstruktivt samarbeid med helsenæringen". Abelia ser dessverre ikke god nok evne hos underliggende organer til å omsette gode politiske intensjoner.

- Vi ser dessverre altfor mange tilfeller der det er lite reell inkludering hos de som skal omsette god politisk vilje til handling. Skal vi lykkes i møte med flere eldre må det offentlige helsevesenet dra nytte av den innovasjonskraften som ligger i næringslivet. Det er ikke mine ord, men næringsministeren sine. Vi håper å se flere eksempler på at den innovasjonskraften slipper til i praksis, Sier Thorvik Brun.

Det har kommet tiltak med grobunn for økt dialog, slik som Nytt HelseOmsorg21-råd og dialogmøte om Aksonprosjektet. Ifølge Abelia er det gode steg etter en tid med for mange eksempler på manglende involvering av bedriftene i helse- og omsorgssektoren.

- Det holder ikke med sporadiske anbud i ny og ned der innovative aktører får legge tak på et hus det offentlige allerede har tegnet, bygget og malt, sier Thorvik Brun.

Langsiktige konsekvenser

ESA-vedtaket har store konsekvenser for muligheten til å utvikle e-helsenæringen og helsetjenestene i Norge.

- Slik saken står nå setter den en uheldig presedens der helsenæringen parkeres i blindsonen til tross for at både Bent Høie og Torbjørn Røe Isaksen har uttrykt ønske om at den skal slippe til, sier Thorvik Brun.

Abelia mener at ESA-vedtaket vil få følger for langt mer enn de konkrete e-helseløsningene som nevnes i vedtaket.

- Om ESAs vedtak om å støtte myndighetenes tolkning blir stående, vil det eksempelvis kunne være bestemmende for innrettingen av det medieomtalte storprosjektet Akson som direktoratet for e-helse nå forbereder. Det vil i seg selv kunne koste mer enn 11 milliarder kroner, eller mer enn 3 nye Operahus, opplyser Thorvik Brun.

- Handler om arbeidsplasser

Under lanseringen av Helsenæringsmeldingen uttalte Bent Høie at samarbeidet mellom helsenæringen og det offentlige kan bli som et kinderegg der helsetjenestene blir bedre samtidig som vi får fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser.

- Jeg stiller meg helhjertet bak beskrivelsen til helseministeren. Vi snakker om over 100 000 arbeidsplasser i det Menon har omtalt som landets mest gründerintensive næring, avslutter Kjetil Thorvik Brun.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: