Fremtidens helsenæring

Nyhet, Helse

Publisert

Abelia arbeider sammen med en rekke ledende helseaktører i Norge, deriblant kreftlyngen Oslo Cancer Cluster. FOTO: Oslo Cancer Cluster

Norske helseregistre og biobanker kan legge grunnlaget for en verdensledende norsk helseklynge.

Den nasjonale strategien HelseOmsorg21 slår fast at næringslivet må være en del av løsningen på mange av utfordringene i helse- og omsorgsektoren.

Vi har gode forutsetninger for å lykkes: Et godt helsevesen, fremragende forskningsmiljøer og unike data fra helseregistre, biobanker og store helseundersøkelser.

Det krever at vi tenker stort og utvikler en næring tilpasset det fremtidens helsebrukere vil etterspørre.

Presisjonsmedisin

Norge har ledende helseregistre og biobanker. Våren 2016 behandler stortinget et representantforslag for å legge til rette næringsutvikling basert på norske helse- og biodata.

Det gir muligheter for fremvekst av en verdikjede og analysetjenester for presisjonsmedisinering med tilbud til pasienter og deres leger over hele verden.

Med verdikjede menes en kjede av aktører, i hovedsak bedrifter, som skal kunne utføre de tjenestene som er nødvendige fra sekvensering til analyse av genetisk informasjon i kombinasjon med annen medisinsk informasjon om pasienten.

Utviklingen av slike tjenester vil gi leger og pasienter raske svar på hvilken behandling som passer best – basert på genetikken til hver enkelt pasient. Slike svar kan omfatte både etablerte behandlinger og klinisk utprøving. Dette er et svært ambisiøst mål å sette, men som er nødvendig om vi skal bygge en næring av en viss størrelse.

Verdikjeden med analysetjenester vil bidra til at pasienter får den beste behandlingen, og helsetjenesten sparer penger ved å unngå dyr overbehandling uten effekt.
Samfunnet får en gevinst ved at det skapes verdifulle arbeidsplasser og at flere pasienter blir friske og kommer ut i arbeid.

Globalt marked

Tjenestene skal kunne tilbys pasienter over hele verden, og garantere sikker lagring av biologisk materiale og resultater fra analysene. Satsningen skal bl.a. omfatte sentrale kreftsykdommer og kroniske sykdommer, og vil bygge opp en omfattende global biobank der data kan anonymiseres og kobles med eksisterende norske biobanker.

Dermed vil satsingen også understøtte forskning og gi verdifull kunnskap som bidrar til bedre diagnostikk og nye behandlingsmetoder.

Norge kan utnytte sin posisjon som et stabilt og regulert samfunn til å bygge opp og forvalte verdens ledende databank for helseinformasjon

Utvikling og drift av en verdikjede for presisjonsmedisinering vil kreve et samarbeid mellom norsk næringsliv, offentlige aktører og internasjonale selskaper.

Satsingen vil også kreve en betydelig kunnskapsoppbygging som vil inkludere de akademiske miljøene innen området livsvitenskap og IKT/Big data.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: