Elevene må bli produsenter - ikke bare operatører

En konferansesal full av mennesker

Det var mange som la frokosten til Næringslivets hus da Abelia inviterte til debatt om læringsteknologi.

Debatten om digitale læremidler er langt fra over, men vi må gi lærerne rom for å dele deres tanker og ønsker om bruk av læringsteknologi. Abelia samlet derfor 130 deltakere på vårt frokostseminar om digitale læremidler.

Der fikk vi høre lærerne Nina Fjeldheim, Ann S. Michaelsen og foreleser Nina Ronæs fortelle om deres erfaringer og utfordringer når det gjelder bruk av teknologi i klasserommet. Blant annet vektla underviserne at målet med digitale læremidler må være elever og studenter som motiveres til å bli engasjerte, reflekterte, faglig kompetente og klare for nye utfordringer.

Videre fulgte teknologibedriftene Anzyz, Learnlink og Conexus opp, representert av henholdsvis Svein Olaf Olsen, Tellef Tveit og Hans Petter Røkholt. Her ble det vektlagt hvordan de forsøker å jobbe for å utvikle læringsteknologi som er tilpasset elevenes forutsetninger og lærernes behov. Det levnet liten tvil om at lærernes erfaringer fra klasserommet var viktig i den videre prosessen. Forsker Anders Kluge fra Institutt for Pedagogikk på UiO vektla at utvikling av læremidler krever at man designer først og fremst for elevene, men også for lærerne og samarbeid. Videre må vi gi elevene rolle som produsenter, ikke bare som operatører. I tillegg vektla Kluge at vi ikke må glemme å ta skolens arbeidsbetingelser på alvor.

- Teknisk infrastruktur, utstyr, læreplaner og variasjon i elev- og lærerkompetanse må vektlegges i designet av digitale læremidler, hevdet Kluge.

Avslutningsvis var det politisk debatt mellom Marianne Aasen (Ap) og Kent Gudmundsen (H). Begge tok spørsmål fra salen og næringspolitisk direktør Hilde W. Wibe på strak arm, og understreket at de ser behovet for en helhetlig satsning på digitale læremidler fremover.

- Java som ferdighet vil i fremtiden sammenliknes med behovet for å kunne engelsk og norsk, understrekte Gudmundsen, som var tydelig på at programmering må læres fra tidlig alder.

Videre arbeid med digitale læremidler

Digitaliseringen inntar klasserommene, og det utvikles mye spennende læringsteknologi i Norge. Dette byr på nye muligheter for læring, men krever også at vi er i stand til å navigere i det teknologiske landskapet. Abelia vil fortsette sitt arbeid for å styrke norsk utdanning gjennom digitalt støttet læring i tett samarbeid med våre edtechbedrifter, privatskoler og akademia.

Digitale læremidler kan bidra til å løse skolens kanskje største utfordringer: Tilpasset opplæring og avlaste læreren for rapporteringsoppgaver som gir mer tid til pedagogisk oppfølging av hver elev. Dersom vi skal få mulighet til å utnytte potensialet i digitale læremidler, må vi prioritere riktig fremover. Abelia jobber for å heve lærernes kompetanse, og for å stimulere til utvikling av gode digitale læremidler og konkurransekraft. Bruk av teknologi i skolen bør ikke være et spørsmål om hvorvidt man er for eller mot, men snarere hvilken faglig og pedagogisk verdi det enkelte læremiddel har for opplæringen.

Ønsker du å motta vårt ukentlige nyhetsbrev? Registrer deg her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt