Abelia

Innhold

Samarbeidskonferansen

 • 11. feb 2020Kl. 09:30–14:00
 • Næringslivets Hus
 • 750,- eks mva

Kunnskaps-Norge i støpeskjeen. Får vi til et bedre samspill for forskning, omstilling og bærekraft?

Ny rolle for forskningsinstituttene? Regjeringen lanserer en strategi for instituttpolitikk på Samarbeidskonferansen. Hva vil regjeringen med forskningsinstituttene? Hvordan påvirker dette samarbeid og samspill mellom aktørene i norsk forskning? Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommer.

Forskning og innovasjon – hvordan rydde i virkemidlene? Nærings- og fiskeridepartementet legger i disse dager fram forslag til ny organisering av virkemiddelapparatet for næringsrettet forskning og innovasjon. Hva blir konsekvensene for forskningsaktørene, samarbeidspartnerne og for pengestrømmene til forskning og innovasjon? Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer.

Nye spilleregler i Forskningsrådet – hvordan orientere seg? Forskningsrådets nye søknadssystem vil i februar være utprøvd gjennom de første hovedutlysningene. Hvordan har det gått? Hvilke effekter ser vi? Hva er erfaringene fra fagmiljøene? Dessuten: Forskningsrådet lanserer sin nye strategi. Hva betyr det for institusjoner og fagmiljøer i institutt og UH-sektor? Direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen kommer.

Konferansen arrangeres av FFA og UHR.

Program (endringer kan forekomme):                                               

09.30 – 10.00     Registrering og kaffe

10.00 – 10.10     Velkommen v/Dag Rune Olsen, styreleder UHR og rektor UiB

10.10 – 11.30     Del I: Ny rolle for forskningsinstituttene? Lansering av Regjeringens strategi for instituttpolitikk

Ordstyrer: Christen Krogh, prorektor Høgskolen Kristiania

Hvordan vil Regjeringens strategi for instituttpolitikk påvirke samarbeid og samspill i det norske forskningssystemet?

Innledning v/ Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Panelsamtale:

-          Statsråd Iselin Nybø, Kunnskapsdepartementet

-          Lars Holden, styreleder FFA

-          Kenneth Ruud, leder av UHR-Forskning

-          Svein Stølen, rektor UiO

-          Kristin Halvorsen, direktør Cicero

11.30 – 11.45     Pause

11.45 – 12.30     Del II Forskning og innovasjon – hvordan rydde i virkemidlene?

Ordstyrer: Elisabeth Maråk Støle, administrerende direktør NORCE

Regjeringens gjennomgang av virkemiddelapparatet for næringsrettet forskning og innovasjon får konsekvenser for organisering og ansvarsfordeling av virkemidlene. Hva vil bli konsekvenser for forskningsaktørene, samarbeidspartnerne og for pengestrømmene til forskning og innovasjon?

Innledning v/næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Panelsamtale:

-          Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, Nærings og fiskeridepartementet

-          Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

-          Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet, UiB (tbc)

-          Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør Abelia

12.30 – 13.00     Lunsj

13.00 – 13.45     Del III: Porteføljestyring i Forskningsrådet – hvordan har det gått?

Ordstyrer Kenneth Ruud, UHR-Forskning og UiT Norges arktiske universitet

Forskningsrådets nye søknadssystem – basert på erfaringene fra 2019, hvordan gikk det, hvilke effekter ser vi. Hva er erfaringene fra fagmiljøene?

Hva bør ny instituttpolitikk og omlegging av virkemiddelapparatet få å bety for Forskningsrådets strategi?

Innledning ved John-Arne Røttingen, administrerende direktør Forskningsrådet

Paneldebatt og plenumsdebatt:

-          John-Arne Røttingen, adm.direktør Forskningsrådet

-          Anne Borg, rektor NTNU

-          Norunn Myklebust, administrerende direktør NINA

-          Kristian Berg Harpviken, PRIO

13.45 – 14.00     Avslutning v/ Lars Holden, direktør NR og styreleder i FFA

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.

Siste nytt fra Forskningsinstituttenes fellesarena:

 

 1. Nyhet, Politisk sak, Forskning, Statsbudsjettet

  Økt basisbevilgning til de næringsrettede forskningsinstituttene

  Forskningsbudsjettene får realnedgang, men regjeringen prioriterer økt basisbevilgning til de næringsrettede forskningsinstituttene.

 2. Teknologi og digitalisering, Forskning, Innovasjon, Statsbudsjettet Statsbudsjett 2020

  Norge trenger et omstillingsbudsjett

  Klokken 10 på mandag går finansminister Siv Jensen opp på Stortingets talerstol og presenterer statsbudsjettet for 2020. Hun må være smartere enn hun er generøs.

 3. Gjestekommentar, Forskning

  Forskning som fornyer

  9. mai avholdes årets FFA-konferanse, hvor vi adresserer forskningens kraft til fornyelse i samfunnet i bred forstand og med særlig blikk på offentlig sektor.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: