Abelia

Innhold

Ledelse, design og innovasjon

  • 18. feb 2020Kl. 08:30–10:00
  • Næringslivets Hus
  • Gratis for medlemmer. Ikke- medlemmer kr 499,-
  • Påmeldingsfrist 17.02.2020

Velkommen til årets første frokostmøte i Abelias populære seminarrekke om ledelse. Kun få plasser ledige.

Design og innovasjon er blant de viktigste verktøyene for deg som skal eller vil lede, mens verden endrer seg stadig raskere. Økt endringstakt i samfunnet er drevet av digitalisering, nye kundebehov og økte forventninger fra nye og eksisterende kunder. På årets første ledelsesseminar tar vi for oss disse verktøyene og driverne.

Program:

8.30 Velkommen v/ Abelia

8.40 Lillian Olsen, daglig leder i Halogen. Design og endringsledelse - hvordan møte behov for omstilling

Behovet for omstilling presser seg på. Bærekraftige forretningsmodeller, digitalisering og transformasjon med hjelp av ny teknologi er på agendaen hos mange bedrifter. Lillian Olsen viser hvordan design kan bidra i din bedrifts omstilling og innovasjonsarbeid.

9.00 Finn Amundsen, daglig leder i Protomore.  Hvordan ledere i små – og mellomstore bedrifter raskere kan bygge innovasjonskompetanse

Små- og mellomstore bedrifter er ofte i en situasjon hvor de prioriterer drift fremfor utvikling og innovasjon. I en verden som er i stor endring, er det nettopp disse bedriftene som  har behov for å løfte blikket å se hvilke muligheter fremtiden kan gi. ProtoMore vil dele hvordan de arbeider med bedrifter for å skape rom for innovasjon og omstilling og samtidig bidra til at organisasjonen bygger kompetanse innen innovasjonsmetodikk. 

9.15 Arild Haugen, Head of design i Telenor og Line Thorvildsen Bogen, senior tjenestedesigner. Designmetodikk som drivkraft for kundedrevet innovasjon   

Kundedrevet og innovativ er vår tids moteord. Men hvordan kan et stort, legacy-tungt selskap klare å varig endre adferd slik at dette blir mer enn floskler og festtaler? Telenor vil dele sin 10-årige reise for å utvikle en designbasert tilnærming til utvikling og innovasjon. En sentralt element er hvordan designerne blir en stadig mer sentral drivkraft i den grunnleggende transformasjonen av selskapet.

9.35 Spørsmål fra salen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: