Abelia

Innhold

Europeisk satsing på digitalisering – hva gjør Norge?

Abelia, NHO og Norsk Industri inviterer til medlemsmøte om Digital Europe Programme

Kun for medlemmer

EU planlegger en omfattende økonomisk satsing for å løfte EU's medlemsland digitalt gjennom Digital Europe Programme (2021-2027). EU's mål er å drive frem en nødvendig digital transformasjon, og styrke Europas konkurranseevne overfor USA og Asia til beste for innbyggere og bedrifter.

NHO jobber aktivt sammen med norske myndigheter i Brussel for å sikre norsk tilgang til programmet. Denne tilgangen har vært satt i spill på grunn av Brexit. I neste runde blir det et politisk spørsmål i Norge om man vil prioritere midler til deltakeravgift, slik at norske miljøer kan delta i Digital Europe Programme

Digital Europe Programme skal, hvis det blir vedtatt, samspille med EUs forskningsprogram (Horizon Europe) for neste periode, og sørge for større spredning av ny forskning på digitalisering til bedrifter over hele Europa. Den tette integrasjonen mellom Horizon Europe og Digital Europe Programme er sentral. Den kan bl.a. påvirke samspillet mellom deltakere fra land som deltar i begge, og deltakere som bare deltar i Horizon Europe.

Abelia, NHO og Norsk Industri ønsker derfor å informere om Digital Europe Programme og diskutere med noen av våre sentrale medlemsbedrifter i hvilken grad tilgang til deltagelse i Digital Europe Programme er viktig.

Hvilken vekt bør legges på å sikre norske bedrifter og andre forsknings- og innovasjonsmiljøer mulighet for samarbeid om digitalisering med miljøer i EU-landene i perioden 2021-2027?

Program

10.00 Velkommen og innledning v/Håkon Haugli

10.05 Hvorfor Digital Europe Programme? Innretning og integrasjon mot Horisont Europa v/Trond Bårdsen, IKT-råd ved den norske EU-delegasjonen

10.30 Innlegg fra medlemsbedrifter:

  • Morten Dalsmo, SINTEF Digital
  • Dagfinn Myhre, Telenor
  • Lars Holden, Norsk Regnesentral

11.10 Er Digital Europe Programme en mulighet norsk bedrifter og institutter vil ha ambisjon om å benytte?

11.50 Oppsummering v/Håkon Haugli

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Arrangementsoversikt sortert på fagområder, tema og sted.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: