Innhold

Hvorfor delta på Corporate Innovation Day?

Publisert

Oljenedturen, den raske teknologiutviklingen og de digitale og grønne skiftene gir unike muligheter til å skape de nye norske suksesshistoriene.

 I fjor våknet det norske samfunnet og næringslivet til kraften i disrupsjonene som rammer stadig flere bransjer og selskaper. I år handler det om hvordan vi takler endringene og kommer på offensiven.  

Nordiske toppledere forstår at forretningsmodeller står for fall, men vil gjøre alt de kan for å kontrollere endringene selv, viser en ny global KPMG-undersøkelse.

Corporate Innovation Day, 27 september, er en møteplass for ledere, innovatører, gründere og forskere som vil være med å skape fremtidens vinnerbedrifter!

På konferansen dykker vi bak alle "buzz-words", for å gi deg innsikt i hvordan de nye vinnerne skapes i skjæringspunktet mellom ulike bransjer - og i koblinger mellom etablert næringsliv, gründere og forskere! Vi vil også presentere de skjulte innovatørene i norsk næringsliv – vinnerne av årets Innovation Challenge.

I tillegg møter du ledende internasjonale tenkere fra næringsliv og akademia.

Vi tror at det nye næringslivet kjennetegnes av:

Dyp kunnskap og rask tilpasningsevne: Norsk næringsliv består av kompetente mennesker med oppdatert kunnskap om ny teknologi. Oftest er det ikke teknologien det står på, men endringsviljen. Nå må flere lære seg å ta ny kunnskap og digitale teknologier raskt i bruk for å unngå å bli frakjørt av globale konkurrenter.

Eksperimentvilje: Dagens mest innovative bedrifter kjører tusenvis av kontrollerte eksperimenter. Kombinasjonen av ny teknologi og "lean"-tankegang gjør det mulig å eksperimentere stadig raskere og med høyere kvalitet.

Innovasjon på tvers: De mest disruptive selskapene og forretningsmodellene oppstår nesten aldri i samme bransje som rammes. Det betyr at flere må følge med på hva som skjer i de mest innovative miljøene globalt og knytte kontakter med de beste innovasjonsmiljøene, både i Norge og utlandet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: