Abelia

Innhold

Mot utslippsfritt bygg og anlegg

#205

Kanskje kan man tenke større og gjøre en felles nordisk gjennomgang av offentlige anskaffelser og klimapåvirkning, skriver Tore Frellumstad i denne kommentaren.

Under Almedalsuken i sommer presenterte den svenske Upphandlingsmyndigheten resultatene fra en analyse om offentlige anskaffelser. Gjennomgangen tar for seg sammenhengen mellom CO2-utslipp og størrelsen på anskaffelsene fra de enkelte leverandørene.

Analysen er ment å være en innledende fase som tar for seg de største eller viktigste kategoriene av anskaffelser. Senere er hensikten å bryte ned disse gruppene for å få en mer detaljert innsikt i miljøpåvirkningen for ulike innkjøp. Hensikten er ifølge Upphandlingsmyndigheten at hver gang det gjennomføres en slik analyse vil man få mer presise resultater som igjen gjør at beslutningsgrunnlaget blir bedre. Den undersøkelsen som nå er gjennomført er altså bare innledningen til et fortsatt arbeid med å se på ulike miljøaspekter ved anskaffelsene.

BAE sentral for utslippskutt

Den største kategorien anskaffelser målt i faktiske kostnader er det som i Sverige omtales som "Mark och byggnad". Dette området representerer 162 milliarder svenske kroner (2014) og omfatter bygg, anlegg og eiendom. Arkitekter og rådgivende ingeniører omfattes også av denne gruppen. Til sammen er utslippene på 2,9 millioner tonn CO2, og da er ikke driften av byggene og anleggene tatt med. Det vil typisk være oppvarming, trafikk osv. som også står for betydelige utslipp.

Til tross for at tallmaterialet har begrensinger sier det mye om volumet av CO2-utslipp relatert til bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Det er så store likheter mellom Norge og Sverige at det er forsvarlig å anta at forholdet mellom investeringer og CO2-utslipp er forholdsvis parallelt. Når Norge skal kutte utslippene med 40 prosent frem til 2030 sammenliknet med 1990, vil bygg og anlegg være av stor betydning. EU leder an i arbeidet og regelverket for offentlige anskaffelser er derfor rettet inn mot at landene kan bruke offentlige anskaffelser for å bidra til å nå målene.

Felles nordisk gjennomgang?

I Norge har vi dessverre ikke et tallmateriale som kan gi effektiv styring av anskaffelsesstrategier, og det er derfor Abelias oppfatning at et tilsvarende arbeid bør gjøres her, som det som nå er igangsatt i Sverige. Kanskje kan man tenke større og gjøre en felles nordisk gjennomgang av offentlige anskaffelser og klimapåvirkning. Her vil ikke bare det offentlige ha mulighet til å redusere utslippene, men det kan også stilles krav til leverandørene som leder til innovative løsninger, som igjen kan få betydning langt utenfor landegrensene.

Et konkret tiltak er utslippsfrie byggeplasser. Det vil naturligvis koste, men kanskje kan man tenke seg offentlige virkemidler etter modell av elbiler. Uansett må det knuses mange egg for å lage den utslippsfrie omeletten og ingen næring blir skånet.

(Kommentaren er tidligere publisert i Byggindustrien)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: