Abelia

Innhold

- En seier for norsk innovasjon

Nyhet, Offentlige anskaffelser

Publisert

- Mer innovasjon i offentlige anskaffelser vil gi bedre tjenester til innbyggerne og et langt mer konkurransedyktig næringsliv, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Nå skal innovasjon stå mye mer sentralt når det offentlige skal gjøre innkjøp. I den nye loven om offentlige anskaffelser har næringskomiteen på Stortinget gått inn for at oppdragsgiver skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den fremmer innovative løsninger der dette er relevant.

§ 5 annet ledd skal nå lyde:

"Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen."

- Abelia har jobbet for innovasjon i offentlige anskaffelser i flere år, og dette er et stort gjennomslag for fremtidig innovasjon i Norge, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Hvert år gjør det offentlige innkjøp for over 460 milliarder kroner. Det har lenge vært en tverrpolitisk ambisjon om å oppnå mer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, men innovasjon har likevel sjeldent blitt vektlagt som krav.

- Staten og kommunene har en enorm innkjøpsmakt. Når de blir pålagt å fremme innovasjon i sine innkjøp vil dette ha stor betydning for norske bedrifters innsats på forskning og utvikling (FoU).

- Hvis innovasjon blir normen for offentlige innkjøp, vil det utfordre næringslivet til å komme opp med nye løsninger på velkjente behov. Dermed vil innbyggerne få bedre tjenester, samtidig som næringslivet vil kunne tilby innovative løsninger globalt. Det vil gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig, sier Håkon Haugli.

Håkon og Hilde tar en prat om hva dette betyr for våre medlemmer.

Håkon og Hilde tar en prat om hva dette betyr for våre medlemmer.

Flertallet i Stortingets næringskomité ber også regjeringen komme tilbake til Stortinget med en utredning om hvordan en risikoordning for offentlige anskaffelser kan utformes.

- Innovative anskaffelser vil nødvendigvis gi en høyere risiko fordi verken kjøper eller selger har full kontroll på prosess eller resultat, slik tilfellet er ved kjøp av hyllevare. Hvis staten stiller med en risikogaranti, vil det derfor øke utbredelsen av innovative løsninger, sier Haugli.

Abelias høringsinnspill på Lov om offentlige anskaffelser finner du her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: