Abelia

Innhold

Viktige avklaringer i ny høyesterettsdom

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

#205

Høyesterett har avsagt en ny dom om utvalgskretser ved nedbemanning i tariffbundne bedrifter. Dommen gjelder oppsigelse av arbeidstaker i forbindelse med en nedbemanningsprosess i Telenor Norge fra 2016. Selskapet har hatt som praksis å begrense utvalgskretsen til divisjon og geografi.

Dommen avklarer at den praksis selskapet har fulgt ved å begrense kretsene i nedbemanningsprosesser de siste 10 årene har hatt saklig grunn, selv uten enighet med fagforeningene. Det var ikke nødvendig å bruke hele selskapet som utvalgskrets, slik EL og IT Forbundet har anført.

Høyesterett kom likevel til at kretsen i dette konkrete tilfellet var for liten, slik at betydningen av ansiennitet ble vesentlig svekket. Det var å anse som et brudd på Hovedavtalen § 8-2, og oppsigelsen ble derfor kjent ugyldig.

Dommen gir etter vårt syn nyttig veiledning for hvordan nedbemanning skal gjennomføres i større selskaper.

Les hele dommen her

Les også: Ny dom gir avklaringer om nedbemanning

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: