Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Digital sikkerhet ved hjemmekontor og koronavirus

Digital sikkerhet ved hjemmekontor og koronavirus

#205

Koronaviruset skaper mange utfordringer og utgjør blant annet en trussel for bedriftenes digitale sikkerhet. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har derfor kommet med råd om hvordan bedriftene best mulig kan håndtere dette.

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Ledelsen i berørte virksomheter må vurdere om ansatte er tilstrekkelig bevisstgjort og informert om det nye trusselbildet, og videre vurdere om virksomheten har behov for en gjennomgang og oppdatering av sin IKT sikkerhetspolicy.

Nasjona Sikkerhetsmyndighet nevner flere momenter det er viktig å tenke over ved bruk av hjemmekontor:

  • Mangelfulle påloggingsløsninger til virksomhetens IKT-systemer: Er det for eksempel  brukernavn og passord som er enkel for andre å få tak i ? 
  • Minn om at sterke og unike passord er viktig
  • Ha et bevisst forhold til hvilket utstyr som benyttes på hjemmekontor: Er for eksempel utstyret ajour med de siste sikkerhetsoppdateringer?
  • Hvilke løsninger benyttes for tilgang? Vanlige hjemmenettverk kan i mange tilfeller ha svakere sikkerhet enn bedriftens eget nettverk.
  • Unngå "hjemmekontor" fra åpne og offentlige nettverk.
  • Hvor er data lagret? Det anbefales å alltid gjøres en risikovurdering av hvor data er lagret.

Les mer om sikkerhet ved hjemmekontor fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM. (nsr.org)

Les NSMs varsel i forbindelse med koronavirsus (nsm.stat.no) 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: