Abelia

Innhold

Økt krav til rekruttering

Nyhet, Ledelse

Publisert

De beste rekrutteringsmetodene kan forutse en tredel av prestasjonene til kandidatene. Det mener førsteamanuensis Ole Iversen ved Handelshøyskolen BI, som også er partner i rekrutteringsselskapet Assessit AS.

Torsdag 15. januar holdt Iversen foredrag på Abelias konferanse "Rekruttering av kunnskapsmedarbeidere", og hadde et spesielt fokus på seleksjon.

- Det er økt konkurranse om arbeidskraften og prosessene går stadig raskere. Det finnes eksempler der bedrifter lyser ut en stilling den ene dagen, foretar intervjuer den neste, og så starter kandidaten i jobben den tredje dagen. Dette gjør at vi som rekrutterer og arbeidsgivere også må jobbe raskere, sier Iversen.

Han mener mange arbeidsgivere overdriver sine egne evner til å velge de rette personene.

- Mange er overbevist om at de er svært gode menneskekjennere, men det er liten grunn til å tro at det faktisk er slik. Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode metoder for rekruttering og økonomisk gevinst i virksomheten. Gode metoder kan ikke garantere at vi treffer den beste personen hver gang, men ved å bruke gode metoder hele tiden, treffer vi oftere riktig og gjør færre feil. Da hever vi gjennomsnittskvaliteten på medarbeiderne, sier Iversen.

Han mener økt mangfold skaper utfordringer, men tror ikke en liten økning i uærlige kandidater er den største utfordringen.

- Det er ikke løgn fra kandidatene eller deres referanser som er den største feilkilden, men derimot våre egne holdninger og meninger. Derfor er det et økt krav til treffsikkerhet og pålitelige metoder – samtidig som arbeidsgivere må bli flinkere til å kombinere slike metoder, sier Iversen.

Abelia-seminaret "Rekruttering av kunnskapsmedarbeidere" dekket også en rekke andre emner innen rekruttering, og mønstret foredragsholdere fra Recruitment DNV GL, Opera Software, Trigger, Nye og Kloker Hoder og Meditor AS.

Hjelper medlemmene med å lykkes - også i arbeidsgiverrollen

- Riktig rekruttering er en av de viktigste forutsetningene for at bedrifter skal lykkes. Feilansettelser er både dyrt og tar mye kapasitet fra ledere og HR-ansvarlige som heller burde bruke tiden på å følge opp og videreutvikle de som fungerer. Det er derfor viktig at Abelia setter rekruttering på dagsorden, da vi har som mål å hjelpe våre medlemmer til å lykkes, også i arbeidsgiverrollen, sier advokat i Abelia Hege Nordgård. - Min erfaring er at mange av de sakene jeg blir engasjert i kunne vært unngått hvis bedriftene hadde gjort en grundigere og mer systematisk rekrutteringsprosess, sier Nordgård.

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på arrangementet så dette er nok ikke siste gang vi har rekruttering på dagsorden i Abelia, sier Elin Backe Christophersen som har vært prosjektansvarlig for arrangementet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: