Ledelse, produktivitet og digitale møteplasser i den nye arbeidshverdagen

Nyhet, Kommentar

Publisert

Gro Lundberg, fagsjef for arbeidsmiljø og HMS i Abelia

Den nye hverdagen vil ikke bli den samme. Nye digitale arbeidsmåter, fleksibilitet og nytt syn på hjemmekontor vil dominere for mange. Det stiller skyhøye krav til ledere, skriver Gro Lundberg

Den nye hverdagen vil ikke bli den samme. Nye digitale arbeidsmåter, fleksibilitet og nytt syn på hjemmekontor vil dominere for mange. Det stiller skyhøye krav til ledere.

En undersøkelse blant Abelias 200 største medlemmer viser noen svært interessante funn.

Undersøkelsen bekrefter at Covid-19 vil endre arbeidshverdagen framover. 65 % av Abelias 200 største medlemsbedrifter legger opp til at ansatte kan bruke hjemmekontor i større grad etter at pandemien er over. 83 % melder om at produktiviteten har vært like god eller bedre under koronakrisen. Det mest markante funnet er at 98 % av bedriftene mener at digitale møter vil effektivisere arbeidshverdagen framover og tilsvarende mange mener at fysiske møter og jobbreiser vil erstattes av digitale møteplasser.

Hjemmekontorsituasjonen gir selvsagt også utfordringer. Liten plass, dårlig ergonomi, lys og luft og krevende hjemmeforhold, har vært situasjonen for noen.  Videre melder bedriftene om at diskusjoner og samhandling om komplekse problemstillinger fungerer best når man er samlet fysisk. Mange har naturlig nok også et stort sosialt savn etter kontorfellesskapet, og arbeidsmiljøet kan fort endres hvis kontakten i teamet eller med leder er mangelfull eller fraværende.

Økt fleksibilitet stiller større krav til selvledelse, og mange har erfart at de får mer innflytelse på eget arbeid.  Men, økt selvledelse stiller nye krav til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Å håndtere både mulighetene og utfordringene ved den nye arbeidshverdagen må være et fellesprosjekt. Likevel hviler det utvilsomt et ansvar på ledere i tiden som kommer.

Tillit, forventningsavklaring og støttende lederskap er stikkord som er spesielt viktige for ledere som skal lykkes i en mer desentralisert og fleksibel arbeidshverdag. Forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt viser at dette også vil ha stor påvirkning på arbeidsmiljøet og produktiviteten fremover.

Med god balanse mellom krav og egenkontroll øker jobbengasjementet, noe som kan bli avgjørende for motivasjon og produktivitet når vi ikke møtes på kontoret. For det andre vil forventningsavklaring være avgjørende for ledere fremover i en tid hvor rammebetingelser endres. Ledere må forsikre seg om at det er en gjensidig forståelse av hva som forventes. Det skaper trygge rammer om arbeidet og de oppgaver som skal utføres. Fordeling av arbeidsoppgaver på tvers i organisasjonen kan bli vanskeligere når vi ikke møtes. Derfor må ledere ha oversikt over både mål, oppgaver og forventninger i enda større grad enn før. Støttende og rettferdig lederskap er også en viktig faktor for å skape god arbeidskultur og fornøyde medarbeidere.

God ledelse skjer ikke i vakuum. Et godt tips er å ha en løpende dialog med de ansatte for å stake ut kursen fremover med dem.

På denne måten kan fremtidens arbeidsliv gå svært spennende og gode tider i møte. Med tillit, forventningsavklaring, støttende lederskap og dialog med ansatte kan den nye arbeidshverdagen gi økt produktivitet og effektivitet. Tilbud om nye arbeidsformer kan derfor bli et konkurransefortrinn for bedrifter i en mer fleksibel hverdag.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: