Abelia

Innhold

Forskning som skyter knopper

Nyhet, Forskning, Ledelse

Publisert

Anne Lycke, NORSAR

Jordskjelv, fjellras og oljeuhell gjør stor skade. NORSAR leder an i å redusere risikoen.

Naturressursene har lagt grunnlaget for Norges velstand. Når Norge frem mot 2030 må skape et par hundre tusen nye kunnskapsintensive og eksportorienterte arbeidsplasser er det naturlig nok en gang å se mot naturen. 

Forskningsinstituttet NORSAR er et av de ledende kompetansemiljøene innen geo-science, og har blant annet spesialisert seg på å redusere risikoen fra fjellras og oljeuhell. Nå deltar de også i et storstilt forskningsprosjekt for å redusere risikoen ved jordskjelv. 

Vi har spurt Anne Lycke, adm. dir. i NORSAR, om arbeidet de gjør i et globalt marked, om mulighetene og om noen av utfordringene.

Kan forskningen bidra til flere kunnskapsarbeidsplasser de neste tiårene?

Forskningsinstitusjonene er opphav til mange gode ideer som blir eller kan bli knoppskytingsbedrifter. For å øke motivasjonen til ekstra innsats på dette feltet må det sikres at en større del av verdiskapningen blir liggende igjen hos instituttet. Det er også viktig at tidligfase finansiering gjøres tilgjengelig, uten at instituttet må gi fra seg store deler av rettigheter på et veldig tidlig tidspunkt i et kommersialiseringsløp.

Beskriv områder dere forsker på og etterspørselen etter forskning på området.

OM NORSAR

NORSAR er et uavhengig forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling relatert til seismologi og anvendt geofysikk. NORSAR har ansvaret for noen av verdens største observasjonsenheter for registrering av jordskjelv og eksplosjoner, og har i snart 50 år bidratt med metodeutvikling for avansert seismologisk dataprosessering og analyse.

NORSAR jobber med forskning, programvareutvikling og tjenester innen seismologi og anvendt geofysikk. Vi er ansvarlige for noen av verdens største infrastrukturer som registrerer jordskjelv og eksplosjoner. NORSAR er nasjonalt datasenter tilknyttet den internasjonale avtalen om forbud mot kjernefysiske prøvesprengninger (Prøvestansavtalen), og er teknisk rådgiver overfor norske myndigheter på dette feltet. Så hovedoppgaven til stasjonene våre er å overvåke Prøvestansavtalen.

Vår kompetanse etterspørres på mange områder. Vi har inngått en avtale med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om overvåkning av usikre fjellsider. Vi deltar i samarbeidsprosjekter i India om jordskjelvkompetansebygging og -overvåkning. Vi bidrar til innovasjon i oljesektoren på området seismisk modellering. Flere av programvarepakkene våre har i år fått både nytt innhold og et mer intuitivt brukergrensesnitt. Dette har bidratt til at vi har klart å beholde våre markedsandeler i oljemarkedet. Det ønsker vi å fortsette med.

Hvordan er samspillet mellom forskningsmiljøene på den ene siden og næringsliv og offentlig sektor på den andre?

Samspillet mellom oppdragsforskning for næringslivet, samarbeid med andre forskningsmiljøer i inn- og utland, samt drift av det store seismiske- og infralydnettverket er opphav til ideskaping og mangfold som gir motivasjon og gode resultater. La meg nevne noen eksempler.

Vi er en viktig bidragsyter til sikker oljeutvinning, og har tett kontakt med internasjonale oljeselskaper. Vi bidrar bl.a. til redusert risiko for sprekker og innsynkninger.

I et forskningsprosjekt med støtte fra Gassnova, er målet å utvikle metoder for å overvåke storskala lagring av CO2.

Under Horizon2020-programmet deltar vi i et flerårig prosjekt ledet av Anglia Ruskin University i England. Både menneskeliv og store verdier går tapt i områder der jordskjelv omdanner jord og leire, som er mettet av vann, til flytende masser. Vi forsker på måter å redusere risikoen og NORSAR er faktisk en av de største partnerne i prosjektet.

Er dere forberedt på den økende digitaliseringen og globaliseringen?

Alt i alt tror vi vi er godt rustet, men vi ser at utviklingen går veldig fort! Vi har en tradisjon for aktiv bruk av ny teknologi og var faktisk den første institusjon utenfor USA som brukte internett!

NORSAR har alltid operert i et globalt marked og arbeider digitalt. Vi har lang erfaring i sanntidsinnsamling og prosessering av seismiske data. NORSAR er for øvrig det instituttet i Norge som har flest publikasjoner med utenlandske samarbeidspartnere – noe vi er veldig takknemlige for og stolte av.

Hva er oppskriften på god ledelse i en forskningsinstitusjon?

Dette er vanskelig - og det er sikkert mange gode måter å løse utfordringen på. Tydelighet og entusiasme må vel være mine stikkord. Jeg er opptatt av å gi klare og tydelige rammer. Det er viktig å kunne jobbe etter en klar strategi. Derfor må også fullmaktene være tydelige. Jeg er alltid åpen for å diskutere hvordan vi best skal komme til mål, og har stor glede av å være tett på i enkelte saker. Det er viktig at folk føler stor frihet i hvordan de kan løse oppgavene, og ikke minst at de har det gøy mens de gjør det.

En av våre hovedutfordringene er hele tiden å lykkes i den internasjonale konkurransen. Da må vi være innovative, følge med i tiden, og se muligheter. Da tror jeg det er bra å være nysgjerrige og dele erfaringer, ha mangfold og være generøse. Samtidig er det viktig at vi tør å stille tydelige krav til hverandre og både gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger. Jeg liker at vi får ting til å gå framover.

En annen hovedutfordring er lønnsomhet og robusthet til å tåle endringer. Slik det norske forskningsfinansieringssystemet er lagt opp, styres man inn mot for tynne marginer slik at evnen til å tåle endringer blir for liten.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: