Abelia

Innhold

Designtenking utfordrer ledere

Nyhet, Ledelse, Design og merkevare

Publisert

Lillian Olsen i Halogen og Carl Henrik Sibbern i Katalysator.

Lillian Olsen i Halogen og Carl Henrik Sibbern i Katalysator.

16. februar arrangerer Abelia i samarbeid med DOGA et frokostseminar om designtenking og ledelse. Vi har intervjuet to av foredragsholderne, Lillian Olsen, daglig leder i Halogen, og Carl Henrik Sibbern, investeringsdirektør i Katalysator, om temaet.

Mens Halogen bidrar som rådgivere, investerer Katalysator i virksomheter der de ser et potensial for positiv verdiutvikling over tid.

Hva legger i begrepet designtenking brukt i ledelsessammenheng?

Lillian: Ledelse handler både om å få det beste ut av mennesker og om mot til å utfordre det etablerte. Designtenkningen styrker begge disse ledelseskvalitetene.

- Designtenking, slik vi bruker begrepet, beskriver en måte å tilnærme seg verden på som er bredere enn den analytiske. Metoden er eksperimenterende og man må blottlegge seg mer, lansere hypoteser tidligere og lære av sine feil underveis. Som et resultat av dette er prosessen både mer kaotisk og mer ydmyk. Denne åpenheten frembringer nye og overaskede resultater – og vil i seg selv gi deltagerne nye perspektiver på både utfordringen og sin rolle i løsningen.

Carl Henrik: Alle som jobber i organisasjonen er en del av "produktet" vi selger, og det er derfor viktig at alle forstår - og er motivert av - hva vi forsøker å oppnå. Designtenking handler om mye mer enn designet på produktet. Det dreier seg vel så mye om en brukerorientert bedriftskultur.

Kan du nevne eksempler på at ledere har hatt nytte av en designforståelse?

Carl Henrik: Designprosessen i Alfa Sko AS er et godt eksempel. Et annet eksempel er Bjørn Dæhlie (Bj Sport). De hadde en tilsvarende prosess i løpet av vårt eierskap.

Lillian: Vi har mange gode eksempler på at designtenking har gitt ledere en transformasjon i sitt endringsarbeid, for eksempel i Statoil og Gyldendal Undervisning. For å lykkes med innovasjon, og ikke bare forbedringer, er det helt avgjørende å investere i læring.

Designtenking er blitt populært blant ledere. Hvordan vil ledere påvirke designtenkingen?

Lillian: Ledere bringer fokus på det kommersielle og merkantile inn i designtenkningen. Det er viktig å være bevisst at designtenkningen tilhører ikke designerne noe mer enn analysen tilhører realfagene. Designtenkningen styrkes av bredde og motstridende perspektiver.

Carl Henrik: Det er viktig for oss at dette er forankret fra "toppen", også i styret, da dette skal være en del av kulturen i selskapet. Her er det viktig å være tydelig på hva vi (organisasjonen) forsøker å oppnå, og være villig til å kontinuerlig utfordre etablerte sannheter.

Hvordan brukes designtenking i din egen organisasjon?

Carl Henrik. I den designprosessen vi har vært igjennom har det vært viktig å etablere en kultur der alt Alfa foretar seg er en del av 'produktet' vi selger, med en sterk fokus på sluttbrukers behov.

Lillian: Vi kartlegger utfordringer for å finne kildene, vi tegner løsninger for få innspill lenge før løsningen er ferdigtenkt og vi prototyper nye løsninger før vi lanserer dem. Dette fører til at Halogens ledere også er villige til å gi opp "sine" løsninger – for å komme frem til det riktige resultatet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: