Abelia

Innhold

Abelialederen: Jarle Holm

Portrett av gründer og CEO Jarle Holm i Monner AS.

Gründer og CEO Jarle Holm i Monner AS.

– Det første prinsippet vi nedfelte var "The No Asshole-policy". Et lite og svært kompetent team er helt avhengig av at medlemmene er bra folk.

Jarle Holm

Stilling: Medgründer og CEO i Monner AS.

Utdannelse: Siviløkonom med fordypning i finans.

Tidligere erfaring: Mange års erfaring som leder i grensesnittet design, teknologi og forretning i store tjenesteleverandører til finanssektoren.

Det sier Jarle Monner som er medgründer og daglig leder for folkefinansieringsplattformen Monner. De har, som eneste norske crowdfunding-aktør, fått konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet som betalingsforetak, og er samtidig registrert som låneformidler.

Hva gjør din bedrift?

– Monner er Norges første regulerte plattform for finansiell crowdfunding (folkefinansiering) av lån til små og mellomstore bedrifter. Vi hjelper bedrifter med å få vekstfinansiering ved å hjelpe dem med å engasjere eksisterende og potensielle kunder, partnere og lokalsamfunn til å investere i deres vekst.

Hva er din ledelsesfilosofi?

– Jeg tror det er tre faktorer som er helt nødvendig for å lykkes i å lede og motivere et faglig sterkt team. Kompetanse, tillit og vilje.

  1. Kompetanse. En leder må ha dyp faglig kompetanse og hele tiden holde seg oppdatert på hva som skjer i markedet. Dette er nødvendig for at teamet skal ha tillit til at lederen prioriterer riktig når man står overfor tøffe valg.
  2. Tillit. Som leder må man ha tillit til hvert enkelt teammedlem. Lederens oppgave er å sørge for at teamet har nok og riktig informasjon til å gjøre gode valg. Endringstakten er så høy at gjensidig tillit er nødvendig for å kunne være effektiv nok.
  3. Vilje. Som leder må man ville veldig sterkt. Man må ville skape noe. Man må ville gå inn i de vanskelige spørsmålene og ta de tunge prosessene slik at teamet kan fokusere på å skape fantastiske produkter og å vinne markedet.
Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

– Jeg tror ledelse som egenskap er i en konstant endring. Jeg tror den største endringen blir behovet for å effektivt kunne lede uten ansatte i direkte linjer. Organisasjoner blir stadig mer fragmenterte, nettverksorienterte og i konstant endring. Det gjør at lederrollen endrer seg og krever at man i mye større grad er en veileder og en tilrettelegger som sørger for at teammedlemmene kan og tør ta gode valg raskt og på selvstendig grunnlag.

Kan du gi noen eksempler på når du har lykkes? Og har du gjort noen feilsteg du har lært mye av?

– Det første prinsippet vi nedfelte da jeg og min medgründer David Baum etablerte Monner, var "The No Asshole-policy". Et lite og svært kompetent team er helt avhengig av at medlemmene er bra folk. De har alle en dyp egenkompetanse og må gjenkjenne verdien i hverandres kompetanse. Dette opplever jeg at vi har virkelig lykkes med i Monner. Det er et utrolig kompetent team som fungerer veldig godt sammen.

Fem kjappe

Favorittapp? Det må være Monner-appen eller min GTD-app Actions by Moleskine.

Favorittbok? Jobb: "The Liquid Enterprise" av Michael Bayler / Fritid: "I Know This Much Is True" av Wally Lamb.

Favorittforbilde? Samir Desai, gründer av Funding Circle, han er en foregangsfigur innen crowdfunding til bedrifter.

Favorittoppgave i jobben din? Workshoppe nye produkter og tjenester med teamet.

Favoritthobby? Sykle på kronglete stier i skogen.

– Jeg tror det viktigste er å være klar over sine styrker og svakheter. Det jeg jobber veldig aktivt med er å aldri utsette noe man kan gjøre med en gang. Det er en effektivitetsdreper og en stresskaper.

Hvordan jobber du med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Vi tror hver enkelt er best egnet til å vite hva de trenger av påfyll. Det vil også endre seg over tid avhengig av hvilke oppgaver man har. Vi lager ikke årlige utviklingsplaner fordi vi tror læring skjer best etter behov, motivasjon og livssituasjon. Alle i selskapet har ubegrenset tilgang på sertifiseringer via Coursera (en ledende e-læringsplattform) og kan følge kurs etter behov og ønske.

Hva gjør din bedrift som gjør Norge bedre?

– Norge er helt avhengig av en vekstkraftig og konkurransedyktig SMB-sektor. Monner bidrar til at folk kan engasjere seg direkte i vekst og utvikling i SMBene ved å investere i lån til bedriftene. Dette gir bedriftene tilgang på sårt tiltrengt vekstkapital og samtidig motiverte nye og eksisterende kunder.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

– Jeg ville arrangert kick-off for det store "Bedre rammevilkår for SMB-sektoren"-prosjektet som jeg helt sikkert hadde fokus på i valgkampen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: