Abelia

Innhold

"Den norske modellen er under sterkt press"

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Marianne Andreassen

Produktivitetskommisjonens Marianne Andreassen gir deg innblikk i utfordringene norsk arbeidsliv- og økonomi står overfor under Abelias lønnskonferanse 15. april.

15. april gir Produktivitets-kommisjonens Marianne Andreassen deg et innblikk i hvordan lav vekst, migrasjon og ny teknologi kan påvirke arbeidslivet og lønningene fremover.

Lønnsoppgjøret står for døren. NHO har varslet et svært moderat oppgjør.

15. april arrangerer Abelia årets lønnskonferanse, der vi presenterer resultatene fra årets lønnsoppgjør og forbereder Abelias medlemsbedrifter på de lokale forhandlingene.

Der vil også NHOs Dag Aarnæs og produktivitetskommisjonens Marianne Andreassen gi et innblikk i rammevilkårene for lønnsoppgjøret.

- Den norske modellen avgjørende

Andreassen vil legge vekt på hvordan fortsatt suksess for den norske modellen vil være avgjørende for lønnsoppgjørene fremover.

Produktivitetskommisjonens arbeid viser at modellen nå utfordres. Det har vært en svekket produktivitetsvekst etter 2005, og flere utfordringer kommer nå samtidig: omstillinger etter fallet i oljeprisen, økt migrasjon, økt fart i bruk av ny teknologi som gir grobunn for blant annet delingsøkonomi. I tillegg står vi foran aldringen av befolkningen med tilhørende økte utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstjenester.

- Vi ser at den norske modellen nå er under sterkt press. Mange havner på utsiden av det tradisjonelle arbeidsmarkedet, noe som kan gi lavere organisasjonsgrad, sier Andreassen.

- En sterk arbeidsgiver- og arbeidstagerside har bidratt til å holde arbeidsløsheten lav, og sammen med gode universelle velferdsordninger har vi hatt et omstillingsdyktig samfunn, poengterer hun.

Per i dag står nesten hver tredje person i arbeidsfør alder utenfor arbeidsmarkedet, noe som var et av hovedpoengene under NHOs årskonferanse. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men kamuflerer et økende utenforskap.

- Vi i kommisjonen er opptatt av å bevare de gode elementene i den norske modellen. Den koordinerte lønnsdannelsen, som forutsetter høy organisasjonsgrad, og et godt trepartssamarbeid, er viktig, sier Andreassen. 

Kunnskap, kunnskap, kunnskap

Kommisjonens svar på utfordringen klinger godt i Abelias ører. Den handler om å gå fra en ressurs- til en kunnskapsøkonomi.

Det er nøkkelen til økt produktivitet.

Hovedutfordringen i Norge er at vi - som resten av den vestlige verden - har opplevd en kraftig nedgang i produktivitetsveksten.

Hvis den svake produktivitetsveksten vi har sett etter 2005 fortsetter, vil BNP-nivået for Fastlands-Norge øke fra i dag til 2035 med bare 17 prosent mot hele 85 prosent dersom vi gjenoppretter den høye produktivitetsveksten fra 1996-2005. Dette illustrerer viktigheten av produktivitetsvekst.  

- Vi har en altfor svak kunnskapssektor, med stort frafall i videregående skole. I høyere utdanning har bare 60 prosent avlagt en grad etter 10 år, sier Andreassen.

Hun poengterer at det også er mye å hente på økt kvalitet i forskningen og bedre samspill mellom næringsliv og forskning.  

Kommisjonen er opptatt av sterkere satsing på kvalitet i utdanning og forskning, og at vi spisser satsningene. Og at vi skal bli gode på å ta i bruk ny teknologi.

- Det viktige er at vi er gode til å ta i bruk den nye teknologien som utvikles internasjonalt, ikke nødvendigvis at vi skal være gode på alt selv, sier Andreassen.

Hun påpeker at det meste av innovasjon i Norge vil måtte hentes internasjonalt, og vår evne til å adoptere, dvs. ha en mottaksevne for nye ideer utenfra, er kritisk viktig.  

Positive til lønnstilskudd

Men produktivitetsvekst alene er ikke nok. Like viktig vil det være å få flere i arbeid.

- Innvandring og delingsøkonomi utfordrer den norske modellen.  Det er viktig at vi nå trekker disse gruppene inn i modellen, samtidig som modellen må videreutvikles, sier Andreassen.

Hun peker på at organisasjonsgraden i disse gruppene tradisjonelt sett er lavere. Ved å trekke delingsselskapene inn, sørge for at de betaler skatt og på generell basis følge norske lover og regler, er det med på å skape nødvendig nyskaping i Norge.  Men det er også nødvendig å se på områder der reguleringer har gått for langt, slik at innovasjon blir enklere.

- Delingsøkonomien er en innovativ kraft som vil skape produktivitetsvekst. Kommisjonen har et positivt syn på delingsøkonomien. Alt som kan bidra til innovasjon, økt kunnskap og produktivitetsvekst er vi for, sier Andreassen.

Hun gir dermed aktivt sin tilslutning til Abelias arbeid med å bringe de norske delingsaktørene inn den norske økonomien. Samtidig utfordrer det dagens produktivitetsforståelse og lønnsdannelse.

- Vi kan hjelpe modellen ved å gjennomføre tiltak som øker kompetansen og akseptere noe større fleksibilitet, for å få flere i arbeid, sier Andreassen.Kommisjonen ser at det er press i retning av større lønnsspenn, men  hvis dette spennet blir for stort, gir det  negative incentiver for lavtlønnsgrupper til å jobbe.

- Derfor er vi positive til å kunne bruke lønnstilskudd som et mulig virkemiddel, mens vi er meget skeptisk til minstelønn og allmengjøring av tariffavtaler.

- Vi har også diskutert helt andre lønnsmodeller, men da er vi inne på den norske modellen igjen, som har hatt suksess. Vi kan ikke bare si at vi kan gjøre noe med enkelte elementer i modellen uten at det får konsekvenser for andre deler, sier Andreassen.

Hun fremhever at veien videre består av tøffe strukturtiltak, for å sikre en inntektsvekst innenfor hovedrammene av den samfunnsmodellen vi har.

Flere nyheter om årets lønnsoppgjør:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: