Abelia

Innhold

Personvern og kontrolltiltak

Virksomheter som vil overføre personopplysninger til utlandet kan bare overføre til stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene.

Safe Harbour

EU-domstolen avgjorde i oktober 2015 at EUs Safe Harbour-beslutning fra 2000 er ugyldig. Safe Harbour-ordningen gjorde det mulig for selskaper å overføre persondata til amerikanske selskaper som var Safe Harbour-sertifisert. EU og USA forhandler nå om en ny personvernavtale. Datatilsynet har råd til virksomheter som lurer på hvordan de kan overføre personopplysninger til USA etter Safe Harbour.

Arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv.

Det gjelder strenge regler for når en arbeidsgiver har rett til innsyn i en arbeidstakers e-postkasse, dvs. den e-posten som arbeidstakeren bruker i arbeidet. Reglene gjelder tilsvarende for innsyn i PC, mobil, og andre elektronisk materiale eller utstyr arbeidstakeren bruker i jobben. Innsyn kan bare skje når det er nødvendige for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten, eller ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Personopplysningsforskriften kapittel 9 har ytterligere bestemmelser om varsling av arbeidstakeren, muligheten til å være tilstede under innsynet, retten til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant, mv.

Det er også viktig å være oppmerksom på at når arbeidstakeren slutter skal e-postkassen avsluttes og innholdet slettes innen rimelig tid, jf. forskriften § 9-4. Unntak gjelder for innhold som er nødvendig for den daglige driften av virksomheten.

Sosiale medier

Sosiale medier kan skape nye problemer for arbeidsgivere, men også nye muligheter. Blant annet muliggjøres en ny form for kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Sosiale medier gir også nye markedsføringsmuligheter. Her finner du svar på noen av de juridiske spørsmålene som dukker opp.

Innsyn i lønnsopplysninger

Fra 1. januar 2014 kan ansatte som mistenker at de er diskriminert ved lønnsfastsettelsen, kreve innsyn i andre arbeidstakeres lønn. Her har vi samlet noen spørsmål og svar om den nye innsynsretten.

Datadisiplininstruks

NHO har laget en datadisiplininstruks. Den er et godt utgangspunkt for medlemsbedrifter som vil formulere sine egne retningslinjer for arbeidstakernes bruk av arbeidsgiverens datasystemer. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: