Abelia

Innhold

Midlertidige ansettelser

Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes i faste arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven åpner likevel for midlertidig ansettelse i enkelte situasjoner. Dersom lovens vilkår ikke er oppfylt, har arbeidstakeren rett til fast ansettelse.

Det vil vanligvis være tillatt å ansette midlertidig i følgende tilfeller:

  • Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i inntil 12 måneder
  • Ved sesongarbeid og markerte, avgrensede arbeidstopper
  • Når det er et tidsbegrenset preg over arbeidsoppgavene
  • Når det i en periode skal utføres arbeid av en annen art enn det som normalt utføres i bedriften
  • Når det dreier seg om vikariat for en eller flere konkrete personer som er fraværende på grunn av sykdom, permisjon eller lignende


Reglene om midlertidige ansettelser
er tilsynelatende nokså oversiktlige. I praksis oppstår det ofte en del tvilstilfeller. Vi anbefaler derfor at bedriftene gjør en vurdering av om lovens vilkår er oppfylt for hvert enkelt arbeidsforhold. Abelias advokater kan alltid hjelpe til med denne vurderingen. Kontakt oss gjerne.

Reglene ble endret med virkning fra 1. juli 2015. Den viktigste endringen er at det nå er adgang til å ansette midlertidig på generelt grunnlag i inntil 12 måneder, uten at det oppstilles krav om særskilte grunner for at midlertidig ansettelse kan benyttes. Adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag er nærmere begrenset av regler om kvote og karantene.

Dersom arbeidstakeren er ansatt midlertidig uten at lovens vilkår er oppfylt, vil han ha krav på fast ansettelse. Men, også der den midlertidige ansettelsen er lovlig, gjelder en maksimumsgrense for ansettelsens varighet. Tidligere gjaldt denne fireårsregelen for alle midlertidige arbeidsforhold. Nå gjelder grensen på fire år kun "arbeidsforhold av midlertidig karakter", mens det ellers er en treårsgrense dersom det midlertidige arbeidsforholdet er begrunnet i behov for vikar eller basert på det nye generelle grunnlaget. Se NHOs nettsider for en forklaring på forskjellen mellom treårsregelen og fireårsregelen.

Prosessveiledere og maler:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: