Hva tror arbeidsgiverne om fremtidens arbeidsliv?

Publisert

En ny undersøkelse blant Abelias medlemmer viser hvordan virksomhetene møter de nye trendene i arbeidslivet, og hvordan de opplever og håndterer tilbakekomsten til kontoret etter pandemien.

Undersøkelsen viser hvilke områder som arbeidsgiverne tror blir viktigere å levere på framover.  Fem på topp og som majoriteten av respondentene er enige om: 

 1. Fleksibilitet for hjemmekontor 
 2. Gode kollegiale felleskap 
 3. Opplæring og kompetanseutvikling 
 4. Tydelige mål om samfunnsansvar og bærekraft 
 5. Tillitsbasert ledelse 

- Fremtidens arbeidsliv må være kunnskapsbasert, digitalt og bærekraftig.  Det er positivt å se at mange bedrifter har kommet langt på dette området, men skal Norge  lykkes med denne nødvendige omstillingen må politikerne høyne både tempo og ambisjonsnivået, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

Undersøkelsen tyder på at hybrid arbeidshverdag har kommet for å bli 

 • 3 av 4 virksomheter legger opp til å bruke hjemmekontor som en fast løsning framover. Samtidig svarer virksomhetene at er overvekten av de ansatte er tilbake på jobbkontoret mesteparten av tiden nå. 
 • De fleste virksomheter har det meste på plass for å tilrettelegge for en god fleksibel arbeidshverdag, når det gjelder tekniske og fysiske rammer og kompetanse 
 • Flertallet mener også at en hybrid arbeidshverdag gir økt effektivitet og redusert sykefravær 

Men arbeidsgiverne ser at det framover kan bli utfordrende å sikre sosialt samhold og fellesskapsfølelse, og at det er en spenning mellom individets interesser og fellesskapets interesser ved overgangen til mer fleksible arbeidsformer.  Mange trekker også fram lavere lojalitet til arbeidsgiver og dermed høyere turnover som en utfordring.  

Kompetansegapet er forverret for mange 

Mer enn hver tredje bedrift mener at knappere tilgang på kompetanse er en utfordring framover. Det gjenspeiles i at kompetansegapet er forverret for en del av bedriftene. Turnoveren har særlig økt for de virksomhetene som hatt høyest turnover tidligere. Det er de samme virksomhetene som har hatt og har størst kompetansegap og samtidig vanskeligheter for å få tak i godt kvalifiserte kandidater når de har rekruttert. 

- Undersøkelsen viser hvordan teknologi skaper verdifull fleksibilitet og nye muligheter, samtidig som behovet for kompetanseutvikling og læring hele livet kommer til å bli stadig større, sier Søreide. 

Fakta om undersøkelsen: 

 • Respondenter: HR-leder eller daglig leder i virksomheter med flere enn to ansatte 
 • 295 svar, 26% svarrate 
 • Gjennomført i månedsskiftet oktober/november 2021 
 • Utført av Rambøll management consulting på oppdrag for Abelia 

Les mer om undersøkelsen her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: