Abelia

Innhold

Hovedfunn innovasjon og FoU

Her finner du hovedfunnene for innovasjon og FoU i Abelias omstillingsbarometer 2016.

Denne figuren viser resultater for innovasjon og FoU. Den viser FoU-omfang i offentlig sektor, i høyere utdanning og privat sektor, FoU-kvalitet totalt og i akademia, omfang av internasjonal FoU og FoU-samarbeid for private aktører, faktisk innovasjonsaktivitet og grad av klynger og kunnskapssamarbeid.

Beste land er fremhevet i grønt, rangeringen til Norge er i blått og orange stiplet linje er snittet for alle landene.

Hovedfunn:

 • Litt over middels på FoU-omfang
 • Middelmådig på FoU-kvalitet totalt og i akademia
 • Under middels på internasjonal privat FoU
 • Dårlig på innovasjonsaktivitet
 • Ganske gode på klynger og kunnskapssamarbeid

Abelias forslag til tiltak:

Norge må stimulere til kunnskapsbasert omstilling og innovasjon i privat og offentlig sektor ved å satse på forskning og virkemidler for å utvikle innovative vekstbedrifter og samspillet mellom dem. Vi trenger arenaer og klynger der kunnskap deles og skaper åpen innovasjon.

 • Forskningsbevilgningene må økes med 1,1 milliarder i 2017 for å stimulere innovasjon og omstilling, nå tre-prosentmålet og realisere Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Midlene må fordeles til de beste miljøene gjennom Forskningsrådets åpne konkurransearenaer og slik sikre at de gir størst mulig samfunnsnytte.
 • Offentlige anskaffelser må fremme innovative løsninger der det er relevant.
 • Det må etableres en risikoavlastningsordning for å øke tryggheten hos offentlige innkjøpere ved innovative anskaffelser.
 • Offentlige ordninger innen FoU og innovasjon i Innovasjon Norge og Forskningsrådet må vris mot virkemidler som gir størst mulig samfunnseffekt. Dette gjelder feks IFU/OFU, SkatteFUNN, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og klynge- og sentervirkemidler.
 • Det må bygges sterke forsknings- og innovasjonsmiljø gjennom økt finansiering av regionale inkubator- og akseleratorprogrammer, kommersialiseringsprogrammet FORNY2020, klynge- og senterordningene.
 • Det må utvikles sterke regionale innovasjonsselskaper som kan koble gründere med etablert næringsliv og akademia, samt tilføre gründerbedriftene nødvendig risikokapital, industrielt nettverk og kompetanse.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: