Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Julehilsen fra Abelia

Julehilsen fra Abelia

Nyhet

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år.

2019 går mot slutten, og det har vært et innholdsrikt år for Abelia og våre medlemsbedrifter.

Jeg har ledet Abelia siden oktober, men har allerede sett mange eksempler på hvordan Abelias medlemsbedrifter muliggjør verdiskaping, omstilling og innovasjon. Nye og store samfunnsutfordringer venter oss i årene som kommer. Dere medlemmer utvikler kunnskap og løsninger som er avgjørende for å møte disse utfordringene og sikre fremtidens velferdssamfunn.

Dette gleder og motiverer alle oss i Abelia hver eneste dag.

Politisk har 2019 vært et spennende år for Abelia. Vi og våre medlemmer har blitt hørt. For eksempel har vi i lang tid etterlyst både en digitaliseringsstrategi og en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Førstnevnte kom i juni, og den andre skal etter planen komme i disse dager. Vi fikk dessuten Norges første digitaliseringsminister, som vi tok imot med både blomster og gode råd.   

Sammen med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) har vi arbeidet for å øke finansieringsordningen Stim-EU for institutter med basisbevilgning under 15 %, slik at de kan delta i EUs Horisont 2020 uten å gå med underskudd. For 2019 og 2020 blir Stim-EU økt vesentlig.

Regjeringen lanserte i april en stortingsmelding om helsenæringen. Abelia har vært med å sette premissene for meldingen, og fikk gjennom stortingsbehandlingen sikret at den videre næringsutviklingen skal vektlegge samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og innovasjon. Samtidig ser vi dessverre at god politisk vilje ikke alltid fører til handling. I høst har vi derfor sendt en stevning til EFTA-domstolen for å sikre at helsenæringen blir hørt og inkludert.

Av andre politiske gjennomslag kan nevnes flere studieplasser innen IKT, gunstigere opsjonsbeskatning, og økning i medfinansieringsordningen for digitalisering i offentlig sektor.

Vi opplever altså at norske politikere viser interesse for Abelia og våre medlemmer, og involverer oss i sin politikkutvikling. Statsministeren hedret Norges 50 fremste teknologikvinner 8. mars, og utenriksministeren snakket om internasjonale vekstmuligheter på Abelia Open i juni. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø løftet frem behovet for livslang læring på Læringskonferansen, mens helseminister Bent Høie møtte medlemmer og fikk råd om hvordan skape innovasjon i helsetjenesten. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har møtt våre bedrifter både for å snakke om Abelias  Omstillingsbarometer og virkemiddelgjennomgangen. Vi har også hatt flere innspillsmøter med Nikolai Astrup om den nye nasjonale strategien for kunstig intelligens.

Abelia har det siste året ønsket velkommen over 200 nye medlemsbedrifter. Store og små, og både etablerte virksomheter og oppstartsbedrifter. Det betyr at Abelia i dag har 2400 medlemmer, med til sammen 49 000 årsverk.

Vi er opptatt av å fylle vår rolle som "koplingsboks" mellom bedrifter, og mellom næringsliv og myndigheter. I 2019 har vi arrangert 70 ulike møteplasser med over 5000 deltakere. Våre advokater er i kontakt med våre medlemmer hver eneste dag, og opplever at endringstempoet er høyt. I år har de gitt bistand til over 75% av våre største medlemsbedrifter.

Alle vi som jobber i Abelia er stolte og takknemlige for tilliten dere som medlemmer viser oss. Vi er glade for høy tilfredshet i medlemsundersøkelsen, men jobber kontinuerlig med å bli bedre. Derfor vil vi gjerne ha innspill til saker dere er opptatt av eller ting vi kan gjøre annerledes.

Jeg vil også sende en takk til Abelias styre, som gjør en stor og viktig strategisk innsats på vegne av medlemsbedriftene. Og jeg vil takke våre ansatte som står på hver dag for at Abelia skal oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

Tusen takk for godt samarbeid i 2019. 

På vegne av Abelia ønsker jeg deg en god jul og et godt nytt år.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: