På vei ut av stagnasjon for norsk økonomi?

Publisert

energi nettverk

Smart city and communication network concept. 5G. IoT (Internet of Things). Telecommunication. Foto: istock

Norsk økonomi har vært gjennom en periode preget av store endringer og stor usikkerhet. De siste par årene har vært særlig preget av høye priser, høye renter og stor geopolitisk usikkerhet.

Året 2023 endte med en svak samlet vekst i BNP på 0,7 prosent for Fastlands-Norge. Selv om veksten er svakere enn normalt, har norsk økonomi klart seg relativt godt gjennom de siste års prøvelser og det er flere tegn til at vi nå går lysere tider i møte. For første gang på 1,5 år overrasket kjerneinflasjonen med å falle under 5 prosent i februar!  
 
Hvert kvartal får vi omfattende innsikt i våre medlemmers økonomiske situasjon gjennom Næringslivets økonomibarometer. Svarene viser at næringslivet er mer positive til både markedssituasjonen og -utsiktene framover.  
 
- Selv om stemningen i vår medlemsmasse er mindre svartsynt enn den var, venter likevel gjennomsnittsbedriften en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene. I noen bransjer, med byggenæringen i spissen, er stemningen dessuten adskillig mer mollstemt. Her er aktivitetsbunnen – og vendepunktet – fortsatt langt unna, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. 

Det er altså store forskjeller mellom ulike deler av næringslivet. Abelias medlemmer er langt mer positive enn medlemmene i NHO samlet. Bruttoproduktet i næringene til Abelias medlemmer økte også flere ganger så mye som veksten i BNP for fastlandsøkonomien samlet i 2023. 
 
- For Abelias medlemmer er økte innkjøpspriser og manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft de største hindrene for ekspansjon og nye investeringer. Dette indikerer at Abelias medlemmer ikke står overfor omstillingsutfordringer, i motsetning til store deler av norsk næringsliv. Snarere har Abelias medlemmer et stort vekstpotensial i sin nåværende form, hindret av manglende tilgang på kompetanse og usikkerhet, sier Fagleder analyse i Abelia, Fernanda Winger Eggen.

22 prosentpoeng flere forventer å øke antallet ansatte over de neste seks månedene, enn å redusere antallet. 
 
Du lese en mer omfattende analyse av svarene fra våre medlemmer innen rådgivernæringen og teknologinæringen her: