AI- og sikkerhetsmilliard: Er det nok?

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia. Foto: © Ilja C. Hendel

– Om vi skal hevde oss i internasjonal klasse, er svaret på spørsmålet "nei". Likevel er Abelia positive til at regjeringen reverserer tidligere kutt i forskningsbudsjettene, sier adm. dir. i Abelia Øystein E. Søreide.

Et krafttak på forskning, innovasjon og utvikling innen tech er overmodent, ifølge E. Søreide. 

– Vi er litt for raske til å klappe oss selv på skuldrene og kalle oss «verdensledende» på digitalisering. Abelias tall viser nemlig at det store flertallet av norsk næringliv nøler og venter med å ta i bruk ny teknologi. Dette viser også statsminister Støre til i sin åpningstale under dagens pressekonferanse på Universitetet i Oslo (UiO), forteller han.

Behov for næringsrettet forskning

Videre legger han til  at pakken som går over frem år er med på å tilføre eksisterende miljøer krefter som på sikt kan øke norsk omstillingsevne. Noe han mener vi trenger etter flere år med piler som peker i feil retning, og kutt i IKT-forskningen over år. E. Søreide henviser blant annet til nedslående resultater i Omstillingsbarometeret som er utarbeidet av Oslo Economics.

– Uten næringsrettet forskning, blir vi bare gode brukere av teknologi - ikke utviklere av reelt nye og konkurransedyktige løsninger, sier han.

Holder ikke i en global konkurranse

– Vi trenger ambisjoner på tech-feltet som står seg over tid. Da blir 200 millioner per år lite sammenliknet med hva de satser i EU. AI er muliggjørende teknologi som vil være avgjørende for alt fra havvindsatsninger til fremtidens helsevesen til demokratiet vårt. Derfor må Norge ha minst like store ambisjoner som EU, og dit har vi en lang vei å gå, avslutter han.

Satsningen går inn i en større strategi for digitalisering, og det er her vi vil se om dagens lansering er en jippo før et valg eller en seriøs satsning. Abelia etterlyser en aktiv teknologipolitkk som tar dette behovet på alvor.