En milliard til AI-forskning er lovende og klok satsing for Norges innovasjon og omstilling

Publisert

Foto: © Ilja C. Hendel

Regjeringen gir forskning på kunstig intelligens et betydelig løft ved å investere 1 mrd kr over de neste fem årene.

Satsingen skal gi kunnskap om nye digitale teknologier og muligheter for innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Det er løfterikt for næringslivets mulighet til samarbeid med forskningsmiljø og ta AI-forskning i bruk for styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.

Ved å fordele midlene gjennom Forskningsrådets konkurransearena, kan hele verdikjeden i forskningssystemet bidra; universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige virksomheter. Det blir viktig å sikre at AI-milliarden investeres i brukernær forskning, så den kommer til anvendelse for omstilling og verdiskaping både i offentlig og privat sektor mot det grønne og digitale skiftet.

Ta gjerne kontakt!