Revidert nasjonalbudsjett – Kompetansegapet blir større

Publisert

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia. Foto: © Ilja C. Hendel

– Vi trenger at regjeringen gjør alt som er mulig for å få fart på omstillingen. Norge taper terreng innen teknologi og digitalisering. Tilgangen på kompetent arbeidskraft er en av bedriftenes største barrierer for videre vekst. Arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750.000 forverrer dette ved å gjøre det dyrere å ansette flinke folk.

Det sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide. 

Støre og Vedum sa at kompetanseskatten skulle være midlertidig. Kunnskapsbedriftene krever nå garantier nå for at disse inntektene allerede er tatt ut av 2024-budsjettet. 

Abelias Omstillingsbarometer viser at Norge er svakere enn andre innovasjonsdrevne økonomier på felt som digitalisering, kompetanse, innovasjonsevne og konkurransekraft. Abelia er kritisk til at budsjettet ikke bidrar til å bedre norsk omstillingsevne.  

Abelia etterlyser satsing på den delen av næringslivet som skaper nye grønne og lønnsomme arbeidsplasser – på det ufødte næringslivet. Det er som om regjeringen ikke forstår at digitalisering og teknologi er kjernen i det grønne skiftet. 

– Det grønne skiftet skjer nå, og Norge kan velge å ta aktiv del i det, eller stå på sidelinjen. To av tre nye arbeidsplasser skapes i nyetablerte bedrifter, derfor må vi prioritere de innovasjonsvirkemidlene som skaper de nye jobbene. Mange bedrifter får ikke den hjelpen de trenger for å utvikle fremtidens nye grønne løsninger, mener leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, Trine Ellingsen. 

– Det er også skuffende at regjeringen ikke velger å reversere de kraftige kuttene til klyngeprogrammet fra de to foregående årene, skriver FIN i sin uttalelse om RNB.

Forskningskutt opprettholdt 

– Vi trenger nye løsninger og ny kunnskap mer enn noen gang når krisene står i kø. Regjeringen opprettholder likevel kuttene i forskning og innovasjon på avgjørende samfunnsområder. Det er skuffende at det ikke satses mer på grønn omstilling og digitalisering av offentlige tjenester, sier daglig leder i Forskningsinstituttenes Fellesarena, Agnes Landstad. 

I en periode med store omstillingsbehov er det viktig å ikke svekke forskningsinstituttene, de leverer forskning som tas raskt i bruk, understreker FFA i sin kommentar. 

Setter punktum for mislykket digitalisering 

– Regjeringen setter nå punktum for et tiår med en meget mislykket digitaliseringspolitikk i helsesektoren, som startet med daværende helseminister Gahr Støre, ble fullført av Høie og som nå stanses av Kjerkol. Abelia er positiv til å slå sammen Direktoratet for e-helse med Helsedirektoratet, sier fagleder for helse i Abelia, Tarje Bjørgum. 

– Dessverre er dette et tapt tiår i norsk helsepolitikk. Vi har flere leger og sykepleiere enn noe annet land, men sløser de bort på papirbaserte systemer og feilslåtte forsøk på digitalisering. Stikk i strid med alle råd fra næringslivet om å sette krav, ta steg for steg, og bruke innovasjonskraften i norsk e-helse-næring til å skape en best mulig offentlig helsetjeneste. 

Politiske gjennomslag 

– Abelia og Forum for fagskoler er blant aktørene som gjentatte ganger har tatt opp utfordringene med opphopning av ubehandlede søknader hos NOKUT. Forslaget om 3,5 i økt NOKUT-bevilgning i revidert nasjonalbudsjett er derfor godt nytt. Samfunnet har et stort udekket behov for folk med fagskoleutdanning. Det må være samfunnsøkonomisk gunstigere å sette NOKUT i stand til å få unna proppen i systemet enn at potensielle studenter og fagskolene må stå på vent, sier fagleder for utdanningspolitikk i Abelia, Anja Johansen 

Pengene er tenkt brukt til arbeid med å etablere institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning, for å bidra til at NOKUT kan håndtere restanse av søknader om akkreditering av nye fagskoleutdanninger og bidra til å dekke NOKUTs omstillingskostnader.  

Johansen legger til et gjennomslag til: Regjeringen har gitt en avgjørende bevilgning for å bevare Den franske skolen i Oslo slik vi kjenner den. Det er gledelig!