Lite innovasjonstrøkk i revidert budsjett

Publisert

Trine Ellingsen. Foto: © Ilja C. Hendel

RNB 2023: – Krisene står i kø samtidig som vi er midt i tidenes omstilling. Satsing på entreprenørskap og innovasjon er løsningen for å ta oss gjennom begge deler, men det virker ikke regjeringen å forstå, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

RNB ble lagt frem i dag. Ukrainakrigen, pensjoner og pris- og lønnsvekst skal dekkes inn ved økt bruk av oljepenger. Samtidig har Støre-regjeringen satt ambisiøse mål om å skape flere arbeidsplasser i hele landet, om grønn verdiskaping og økt eksport. Disse ambisjonene kan ikke nås uten en kraftig satsing på innovasjon, men den nødvendige omstillingstakten uteblir.

– Det er ikke noe motsetningsforhold mellom å satse på det ufødte næringslivet og samtidig få frem nye løsninger som kan ta oss ut av alle krisene vi står i, det er to sider av samme sak, sier Ellingsen.

Innovasjonsselskapene omstiller næringslivet og bistår med å få frem bedrifter som har løsninger som tas i bruk av forsvarssektoren, løsninger innen cybersikkerhet og generell informasjonssikkerhet, og ikke minst nye energiløsninger som Europa har bruk for.  

Økt satsing på inkubasjonsprogrammet og Norsk katapult ville ha gjort innovasjonsselskapene bedre rustet til å få frem flere bedrifter med løsninger vi skal leve av i fremtiden, men satsingene uteblir, og i dag er det mange bedrifter som ikke får den hjelpen de trenger.  

– Det er også skuffende at regjeringen ikke velger å reversere de kraftige kuttene til klyngeprogrammet fra de to foregående årene. En prisjustering er langt fra nok. Klyngene er sentrale for at Norge skal nå eksport- og bærekraftsmålene, avslutter Ellingsen.